Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu của lãnh đạo Thành ủy trong quý I/2020

(TGCT) Trong quý I năm 2020, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức và tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra trên địa bàn thành phố, Ban biên tập trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu.

Trấn Giang (tổng hơp)