Tưng bừng hướng về Đại hội XIII của Đảng

Cùng cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tự hào, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, các cấp, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân thành phố Cần Thơ đã và đang tổ chức thực hiện nhiều hoạt động, công trình, phần việc thiết thực. Đây là những món quà ý nghĩa chào mừng Đại hội.

Theo Báo Cần Thơ