Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Chủ động tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2021 Mới
  • Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh Mới
  • Khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII Mới
  • Chỉ thị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 Mới
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có ý nghĩa to lớn Mới
Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)