Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân và tiễn đưa 1.580 thanh niên nhập ngũ Mới
  • Vững bước lên đường nhập ngũ Mới
  • Hội trại tòng quân năm 2019: Tiếp lửa thanh niên lên đường nhập ngũ Mới
  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát động trồng cây ở mọi vùng miền cả nước cần trở thành phong trào của tất cả địa phương
  • Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ trao các quyết định về công tác cán bộ
Thanh niên thành phố Cần Thơ hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc; kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 - 17/2/2019)