Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Thành ủy Cần Thơ thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) Mới
  • Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam chi hội tỉnh Oita và Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ Mới
  • Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 Mới
  • Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 Mới
  • Văn phòng Trung ương Đảng giao ban trực tuyến với Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy Mới
Chào mừng các sự kiện năm APEC Việt Nam 2017; Kỷ niệm 21 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 02/10/2017) và 9 năm Ngày Khuyến học Việt Nam (02/10/2008-02/10/2017) ; 87 năm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng truyền thống (14/10/1930 – 14/10/2017); 69 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2017); 87 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2017); 61 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2017); 87 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2017); 87 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017)