Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”: Không để các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động Mới
  • Đại hội Đảng viên Chi bộ khu vực 4, Đảng bộ phường Bình Thủy Mới
  • Gần 300 vận động viên tham gia Hội thao Khối Đảng Mới
  • Tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia cho hơn 600 cán bộ, sinh viên Mới
  • Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố: Hoàn thành tổ chức đại hội điểm Mới
Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2019); 50 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969-02/9/2019); 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)