Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Nâng cao bản lĩnh, phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ XIII của Đảng Mới
  • Khởi hành Chuyến xe ước mơ đến hỗ trợ đồng bào miền Trung Mới
  • Tiếp tục tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội Mới
  • TP. Cần Thơ: Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 Mới
  • Thông xe đường tỉnh 922 vào cuối năm 2020 Mới
Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành tổ chức Xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020); 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020); 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2020)