Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Không còn cửa cho người chạy chức? Mới
  • 77 doanh nghiệp được trao tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 Mới
  • HỒI ÂM VỆT BÀI “BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC - GỐC RỄ LÀ BẢO VỆ VĂN HÓA”: Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là làm giàu sức mạnh nội sinh cho đất nước Mới
  • “Văn hóa diễn” Mới
  • Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri tại huyện Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh Mới
Kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (01/4/1959 - 01/4/2018); 72 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ nông gia tham gia Hợp tác xã (11/4/1946 – 11/4/2016) và và 7 năm ngày Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 11/4 hàng năm là ngày Hợp tác xã Việt Nam; 42 năm Cuộc Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước (25/4/1976 – 25/4/2018); 20 năm Ngày mất của đồng chí Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 – 27/4/2018); 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.