Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Mới
  • Chốt mức tăng lương tối thiểu năm 2019 là 5,3% Mới
  • Xây dựng các đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt ở Việt Nam là cần thiết Mới
  • Những nội dung chính trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng Bảy Mới
  • Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình": Không thể xuyên tạc đường lối đối ngoại quang minh chính đại của Đảng và Nhà nước Việt Nam Mới
Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2018); 57 năm Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam (10/8/1961-10/8/2018); 73 năm Ngày chiến thắng phát-xít Nhật (15/8/1945 – 15/8/2018); 73 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công (19/81945 – 19/8/2018); 73 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/81945 – 19/8/2018); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018); 43 năm Ngày Việt Nam là hội viên phong trào các nước không liên kết (26/8/1975 – 26/8/2018); 73 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945 -28/8/2018)