Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Cơ hội tăng cường giao thương cho Cần Thơ Mới
  • Công bố Quyết định về tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức biên chế lực lượng Cảnh sát biển Mới
  • Huyện ủy Vĩnh Thạnh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Mới
  • Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền Mới
  • Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí Mới
Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018)