Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Nâng cao hiệu quả tuyên truyền an toàn giao thông trong công nhân, viên chức, lao động Mới
  • Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí Mới
  • Nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Mới
  • Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh Mới
  • Thành ủy Cần Thơ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Mới
Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989- 06/12/2019)