Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ Mới
  • Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12 Mới
  • Đại hội VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Thượng tướng Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI Mới
  • Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam Mới
  • Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện các công trình Tết Quân - Dân tại Cờ Đỏ Mới
Kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989- 06/12/2017); 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2017); 57 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam (20/12/1960 - 20/12/2017); 73 năm Ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2017); 41 năm Khánh thành tuyến đường sắt Thống nhất (31/12/1976-31/12/2017)