Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ công bố quyết định công tác cán bộ Mới
  • Hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 Mới
  • Hội nghị tổng kết 20 năm công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong lực lượng Công an Nhân dân Mới
  • Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đạt hiệu quả tốt Mới
  • Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”: Tự do tôn giáo ở Việt Nam: Sự thật không thể xuyên tạc Mới
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020; 60 năm thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2020); 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020); 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020)