Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh Mới
  • Sức sống Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay Mới
  • Khẩn trương giải phóng mặt bằng xây dựng Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ Mới
  • Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách "Quận Bình Thủy - 15 năm thành lập và phát triển" Mới
  • Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố: Chuẩn bị chu đáo mọi mặt, tổ chức thành công kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố Mới
Kỷ niệm 27 năm Ngày quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 – 01/10/2018); 64 năm Ngày Giải phóng thủ đô Hà Nội (10/10/1954 – 10/10/2018); 14 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2018); 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2018); Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2018); 62 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018); 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018); 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018); 57 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2018).