Ban Dân vận Huyện ủy Phong Điền tổng kết công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ năm 2017
14:07 - 08/01/2018

(TGCT) Ban Dân vận Huyện ủy Phong Điền vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ năm 2017. Đến dự có các đồng chí Tống Văn Nhịn, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Quang Nghị, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền; Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.

Năm 2017, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện từ đó đạt nhiều kết quả nổi bật như: Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong đoàn viên, hội viên; kết nạp 3.320 đoàn viên, hội viên mới đạt 112% nghị quyết; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực vận động xã hội hóa hàng ngàn phần quà chăm lo cho các đối tượng trong dịp lễ, Tết; vận động nhân dân đóng góp trên 8,1 tỷ đồng và 10.600 ngày công lao động thực hiện các công trình giao thông nông thôn; phát động phong trào thi đua dân vận khéo, kết quả cuối năm có 81/97 mô hình dân vận khéo được công nhận (trong đó có 22 mô hình được khen thưởng cấp huyện); thực hiện tốt quy chế dân chủ tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân  thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Văn Nhịn, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận năm qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới; tham mưu cho Huyện ủy Phong Điền kiện toàn các ban chỉ đạo công tác tôn giáo – dân tộc, Đề án 61; đẩy mạnh các phong trào thi đua dân vận khéo; huy động các nguồn lực cùng tham gia công tác an sinh xã hội chăm lo cho các đối tượng trong dịp lễ, Tết…

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố, Ban Dân vận Thành ủy và UBND huyện Phong Điền.

                                                               Thu Huế - Xuân Vinh                                     

62