Ban Dân vận Thành ủy làm việc với huyện Vĩnh Thạnh về thực hiện Năm dân vận chính quyền
16:33 - 07/11/2019

(TGCT) Ngày  07/11, đồng chí Phạm Phước Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy có buổi làm việc với huyện Vĩnh Thạnh về kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Đồng chí Phạm Phước Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
phát biểu tại buổi làm việc với huyện Vĩnh Thạnh về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã chủ xây dựng 15 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức 29 đợt tuyên truyền, tập huấn về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho 1.516 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng 155 mô hình dân vận khéo từ huyện đến cơ sở. Ngoài ra, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thạnh và các xã, thị trấn còn tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân định kỳ hàng quý, tiếp công dân hàng tuần. 56 tổ hòa giải với 387 hòa giải viên được kiện toàn, phát huy hiệu quả công tác hòa giải cơ sở, tỷ lệ hòa giải thành đạt 85,71%. Qua đó, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.  Kết quả, trong 10 tháng đầu năm 2019, huyện Vĩnh Thạnh tiếp nhận 42 lượt khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo, không có trường hợp nào khiếu  kiện, khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Kiết quả, giải quyết dứt điểm 39 trường hợp, 3 trường hợp đang giải quyết.

Đồng chí Phạm Phước Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy biểu dương những nỗ lực của huyện Vĩnh Thạnh trong tổ chức, triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” về tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đồng chí đề nghị huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục tăng cường hơn nữa trong việc chỉ đạo thực hiện giáo dục phổ biến pháp luật cho Nhân dân; đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo với nhiều mô hình thiết thực từ cấp cơ sở, các Hội, đoàn thể; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tin, ảnh: Minh Đức

57