Bình Thủy đăng ký thực hiện 164 mô hình, phần việc làm theo Bác
09:57 - 13/12/2017

(TGCT) Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2017, quận Bình Thủy có 44 địa phương, đơn vị đăng ký thực hiện 164 mô hình, phần việc.

Để việc học tập và làm theo Bác đạt kết quả cao, ngay đầu năm, Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đăng ký các mô hình, phần việc và nâng chất, nhân rộng các mô hình làm theo Bác để tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó, năm 2017, các đơn vị đã đăng ký thực hiện 164 mô hình, phần việc làm theo Bác, trong đó, có nhiều mô hình hay, thiết thực, góp phần tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiêu biểu như: 3 mô hình được Quận ủy Bình Thủy chọn để nhân rộng cấp quận là “Giáo dục truyền thống cho học sinh các cấp”;  mô hình “Câu lạc bộ tiểu thương”; mô hình “Cổng trường an toàn, văn minh”. Ngoài ra, mô hình vận động xã hội hóa để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện chính sách an sinh xã hội, mô hình tổ nhà trọ an toàn và văn minh, cổng rào an ninh trật tự, camera an ninh, khu dân cư khuyến học, khuyến tài, cải cách hành chính... cũng đạt kết quả cao.  Đặc biệt, trong năm 2017, các địa phương gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Kiều Nương

214