Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận
00:04 - 16/08/2017

(TGCT) Ngày 15/8/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Phòng Tư pháp quận tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận cơ sở năm 2017 cho 120 học viên là cán bộ làm công tác mặt trận phường, khu vực,  ban giám sát cộng đồng.

Trong 3 ngày, các học viên sẽ được quán triệt kỹ năng nắm bắt dư luận và định hướng dư luận xã hội; công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong tình hình mới; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Nghị quyết Liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/06/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Nghị quyết Liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kế hoạch và quy chế phối hợp giữa UBND TP.Cần Thơ và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ về việc phối hợp thực hiện biện pháp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong công tác Mặt trận, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động, thu thập thông tin, dư luận xã hội. Từ đó tạo bước chuyển biến thật sự trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Kiều Nương

40