Bồng bềnh tháng chín
08:54 - 16/09/2020

Dường như là giọt nắng/

Vừa lan tỏa mịn màng/

Cuốn theo cùng cánh gió/

Bay vào trong giấc mơ

Dường như là tiếng sóng

Vỗ mạn đò lăn tăn

Lục bình trôi lờ lững

Tím gởi vào mênh mông

 

Dường như vầng mây trắng

Phía lưng trời phiêu du

Ngõ thu vàng chiếc lá

Xoay vòng như câu thơ

 

Dường như là tháng chín

Đã về qua lối này

Ngoài sân nhành cúc nở

Hương dịu dàng thoảng bay.

                                      Ngọc Thơ
                              Theo Báo Cần Thơ

72