Cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công
07:20 - 31/05/2018

Năm 2017, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) của TP Cần Thơ đạt 38,31 điểm, xếp hạng 9/63 tỉnh, thành (giảm 8 bậc so với năm 2016). Cần Thơ đang nỗ lực  phấn đấu cải thiện, nâng cao điểm số này trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Một buổi giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính ở huyện Cờ Đỏ, do Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp Sở Nội vụ thành phố và Hội Cựu chiến binh thành phố thực hiện.

Theo kết quả khảo sát, trong 6 chỉ số nội dung, có 2 chỉ số tăng điểm, đó là chỉ số “Công khai, minh bạch” tăng 0,18 điểm và chỉ số “Kiểm soát tham nhũng” tăng 0,02 điểm, so với năm 2016. Các chỉ số nội dung còn lại là chỉ số “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” giảm 0,23 điểm; chỉ số “Trách nhiệm giải trình với người dân” giảm 0,65 điểm; chỉ số “Thủ tục hành chính (TTHC) công” giảm 0,46 điểm và chỉ số “Cung ứng dịch vụ công” giảm 0,12 điểm.

Ở quận Ninh Kiều, trách nhiệm giải trình với người dân đã được các cơ quan, đơn vị thuộc quận quan tâm. UBND quận và UBND các phường bố trí nơi tiếp công dân, ban hành quy chế tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND, công khai lịch tiếp công dân, doanh nghiệp; niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân. Đồng thời, xây dựng chuyên mục “Dân hỏi, cơ quan nhà nước trả lời” trên Cổng thông tin điện tử quận… Nhờ vậy, hiệu quả của công tác giải trình với người dân ngày được nâng lên.

Tuy nhiên, việc thực hiện trách nhiệm giải trình với người dân của các cơ quan hành chính quận và các phường vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, như: năng lực của một số cán bộ, công chức trong việc giải trình, giải thích làm sáng tỏ các vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình còn hạn chế; việc thiếp thu, giải trình các vấn đề mà người dân nêu ra tại một số cơ quan hành chính chưa đầy đủ, thấu đáo, chưa đáp ứng yêu cầu của người dân. Bên cạnh đó, một số văn bản quy phạm pháp luật, TTHC chưa thống nhất, khá rườm rá, phức tạp, gây khó khăn cho các cơ quan hành chính và người dân trong quá trình thực hiện.

Theo ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, quận sẽ chú trọng công khai, minh bạch những vấn đề đang được dư luận quan tâm: quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai; bình xét hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước trong giải quyết TTHC thông qua các việc làm: niêm yết công khai các TTHC, phí, lệ phí trong thực hiện TTHC; cam kết thực hiện đúng các TTHC; nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ và ý thức trách nghiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân…

Đối với việc góp phần nâng cao Chỉ số PAPI trên địa bàn, với chức năng, nhiệm vụ được phân công, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp với Thanh tra, Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư thành phố giám sát nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh thành phố giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính và dịch vụ hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp; khảo sát sự hài lòng của người dân về công tác cải cách hành chính. Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, cho biết: “Thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố chỉ đạo phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân; làm tốt công tác phối hợp với các đoàn thể, chính trị của phường, các khu dân cư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương”…

TP Cần Thơ nỗ lực phấn đấu trong năm 2018 và các năm tiếp theo giữ vững mục tiêu nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có điểm số cao về Chỉ số PAPI. Để thực hiện tốt mục tiêu này, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những giải pháp cụ thể, để duy trì, cải thiện các nội dung đánh giá của Chỉ số PAPI. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm cải thiện các nội dung có điểm số, thứ hạng chưa cao; giữ vững và phát triển các nội dung được đánh giá thực hiện tốt. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu về các nội dung của Chỉ số PAPI, gắn với trách nhiệm của các ngành, địa phương, trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chương trình nâng cao Hiệu quả quản trị và hành chính công của thành phố giai đoạn 2018-2020 để nhân dân biết, giám sát và tích cực hưởng ứng thực hiện…

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG
Nguồn: BCT

67