Cờ Đỏ bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính không tập trung khóa 82
17:00 - 11/01/2019

(TGCT) Ngày 11/01/2019, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cờ Đỏ tổ chức bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung khóa 82, năm học  2017 – 2018 tại huyện Cờ Đỏ.

Thạc sĩ Trần Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ
trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Tham gia lớp học có 58 đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các ban ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn. Sau hơn một năm, các học viên được học tập, nghiên cứu 06 phần của chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn gồm: Những vấn đề cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể; tình hình nhiệm vụ địa phương. Qua đó giúp học viên nâng cao nhận thức, củng cố lập trường quan điểm, nắm vững một số kỹ năng nghiệp vụ công tác góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị.

Kết quả cuối khóa học có 56 học viên đạt yêu cầu và được cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó, loại giỏi chiếm 23,2%, khá đạt 71,4% và trung bình 5,4%. Về rèn luyện 100% học viên đều đạt kết quả tốt.

Dịp nầy, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tặng giấy khen cho 06 cá nhân có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. UBND huyện Cờ Đỏ khen thưởng cho 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập.

          Tin, ảnh: Thanh Bình

65