Cờ Đỏ: Hơn 2.495 cán bộ, đảng viên kiểm tra nhận thức lý luận chính trị năm 2019
21:59 - 02/12/2019

(TGCT) Ngày 01/12/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị năm 2019 cho tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Phát biểu khai mạc kiểm tra nhận thức lý luận chính trị dành cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đồng chí Châu Việt Tha – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ nêu lên tầm quan trọng của việc kiểm tra nhận thức lý luận chính trị lần này, kết quả kiểm tra là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm 2019. Đồng chí yêu cầu các đảng viên tham gia kiểm tra cần nghiêm túc chấp hành các quy định của Ban tổ chức, vận dụng kiến thức đã nghiên cứu, học tập làm bài kiểm tra đạt kết quả cao nhất.

Trong đợt kiểm tra này huyện thành lập 20 điểm kiểm tra và có hơn 2.495 cán bộ, đảng viên của 49 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy tham gia. Nội dung kiểm tra bao gồm Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính Phủ; Đề án số 15 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển kinh tế tập thể và kinh tế vườn huyện Cờ Đỏ, giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông qua việc kiểm tra nhận thức lý luận chính trị nhằm đánh giá đúng thực chất về nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên, giúp cho cán bộ, đảng viên củng cố kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, quan điểm lập trường, vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác.

Thanh Bình

38