Cờ Đỏ: Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung, khóa 82 (2017 – 2018)
15:28 - 13/11/2017

(TGCT) Trường Chính trị thành phố Cần Thơ phối hợp với huyện Cờ Đỏ tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung, khóa 82 (năm học 2017 – 2018) cho 61 học viên là công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của huyện. Thạc sĩ Phùng Minh Hải, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, lãnh đạo huyện Cờ Đỏ đến dự.

Trong thời gian dự kiến 14 tháng, các học viên học tập, nghiên cứu 06 phần của chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn gồm: Những vấn đề cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể; tình hình nhiệm vụ địa phương. Mỗi học viên thực hiện 10 lần thi hết phần, thi tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối khóa để đánh giá kết quả học tập, đồng thời được đi tham quan thực tế.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thạc sĩ Phùng Minh Hải, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ nhấn mạnh đây là lớp học được tổ chức tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên học tập đồng thời giải quyết được công việc tại cơ quan, đơn vị. Do đó, từng học viên cần chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học, ra sức học tập, rèn luyện, nghiên cứu vận dụng kiến thức vào nhiệm vụ công tác tại cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng hiện nay.

Tin, ảnh: Thanh Bình

76