Cờ Đỏ thực hiện tốt công tác tuyên giáo và bồi dưỡng cán bộ năm 2018
15:44 - 11/01/2019

(TGCT) Các cấp ủy Đảng cần triển khai và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác nắm bắt thông tin, dư luận xã hội để kịp thời có định hướng tuyên truyền đúng đắn. Xây dựng kế hoạch của ngành bám sát nghị quyết của Huyện ủy Cờ Đỏ với quyết tâm hoàn thành thắng lợi tốt hơn so với năm 2018. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thực Hiện,  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và bồi dưỡng cán bộ năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ
phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và bồi dưỡng cán bộ năm 2018.

Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cờ Đỏ tổ chức triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình, mô hình điển hình tiên tiến. Hoạt động khối khoa giáo được cấp ủy địa phương quan tâm lãnh đạo thường xuyên, góp phần giúp huyện thực hiện thắng lợi 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác tuyên giáo được kiện toàn, huyện đã thực hiện mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Trong năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở 61 lớp đào tạo, bồi dưỡng phát triển Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ công tác đối với các hội, đoàn thể cho trên 6.440 học viên tham gia.

Tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và bồi dưỡng cán bộ năm 2018, UBND huyện Cờ Đỏ tặng giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo, tuyên huấn. Đồng thời, huyện cũng khen thưởng 03 mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Thanh Bình

47