Cờ Đỏ triển khai học tập chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
09:57 - 06/04/2018

(TGCT) Trong 2 ngày 3 và 4/4/2018, huyện Cờ Đỏ tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho gần 400 cán bộ, đảng viên ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, công an, quân sự huyện. 

Tại hội nghị, các đồng chí được triển khai 3 nội dung quan trọng của chuyên đề năm 2018 là: xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 30/3, Huyện ủy Cờ Đỏ cũng tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ chủ chốt huyện. Đồng thời triển khai Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới.

  Trên cơ sở triển khai, quán triệt các nội dung của chuyên đề năm 2018, từng cấp ủy và tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trong huyện xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên cần có sự liên hệ các nội dung học tập vào thực tiễn công tác. Phát huy hiệu quả vai trò nêu gương của người đứng đầu nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

                                                          Tin, ảnh: Uyển Nhi

113