Con vẫn học trò Thầy ơi!
15:04 - 20/11/2020

Con nhớ lắm những ngày đầu đi học/
Bước ngập ngừng vào lớp rộng thênh thang/
Cùng với con, bao ánh mắt ngỡ ngàng/
Nhìn nhịp thước Thầy gõ đều lên bảng/
Theo giọng Thầy, chữ i tờ đầu tiên con tập đọc/
Thầm mong sao đọc viết được tên mình

Tay dính mực, cây viết cầm không vững
Con ngoằn ngoèo đồ lên nét chữ thanh tao
Chữ của Thầy cho
ôi đẹp biết dường nào
Cái chữ ban đầu tuy rằng rất nhỏ
Không dày công không thể vun đầy
Mỗi ngày qua Thầy nâng con lớn dậy...
 
Mấy mươi năm bao việc mất còn
Lớp trò xưa vẫn giữ một lòng son
Thầy vui với việc đưa đò
Sang sông con vẫn học trò Thầy ơi!

                                         Trần Văn Kiệt

58