Công tác vận động tín đồ Phật giáo Hào Hảo trên địa bàn thành phố Cần Thơ
06:24 - 10/05/2018

(TGCT) Tôn giáo luôn là vấn đề hết sức nhảy cảm và phức tạp, các thế lực thù địch luôn lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá cách mạng Việt Nam, kích động tín đồ làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội làm cho chính trị bất ổn, kinh tế không phát triển. Vì vậy, công tác tôn giáo luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, ban hành nhiều văn bản như: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 Về công tác tôn giáo, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo,… các văn bản này là cơ sở xác định quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong việc tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, hiến chương của các tổ chức tôn giáo, nêu cao vài trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn tín đồ và các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt đường lối hoạt động gắn bó với dân tộc.

Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) là tôn giáo nội sinh của người Việt Nam ở Nam Bộ được Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, khai sáng ngày 18/5 năm Kỷ Mão (1939) tại An Hòa tự thuộc làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (nay là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), là thành viên MTTQ Việt Nam ở các cấp từ Trung ương đến địa phương, với khẩu hiệu hành đạo “vì đạo pháp, vì dân tộc” hoạt động của PGHH ngày càng ổn định, có đường hướng lãnh đạo tiến bộ, tuân thủ pháp luật và có nhiều đóng góp hoạt động từ thiện. Hiện PGHH được Nhà nước công nhận về tổ chức và chính thức hoạt động sau khi tiến hành Đại hội lần thứ nhất vào tháng 4/1999, với khoản 1,3 triệu tín đồ sinh sống ở 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng tập trung chủ yếu ở An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang…

Riêng ở Cần Thơ có trên 250 ngàn tín đồ, trải qua bốn kỳ đại hội vào các năm 1999, 2004, 2009, 2014 PGHH Cần Thơ ngày càng phát triển với cơ cấu tổ chức của Ban Đại diện có 2 trị sự viên Trung ương (1 đại diện, 1 đặc trách), 7 trợ lý đạo sự, 9 giáo lý viên, 62 giáo lý viên thực tập và 55 Ban Trị sự cơ sở. Xác định công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, trong các năm qua Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thành phố luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc, mô hình, tạo điều kiện để tín đồ PGHH phát huy tham gia hưởng ứng, đóng góp về kinh tế, xã hội, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo, góp phần quan trọng trong việc hạn chế những tiêu cực, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Công tác vận động tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong thời gian qua đạt được những kết quả tích cực.

Thứ nhất, công tác vận động tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tổ chức tôn giáo và bà con tín đồ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và nhà nước ta, luôn được chính quyền, đoàn thể các cấp quan tâm. Thực hiện chủ trương của UBND thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn thành phố. Ban Tôn giáo, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến các địa phương thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho giáo lý viên, chức việc và tín đồ PGHH (cử 120 giáo lý viên tham dự các hội nghị phổ biến chính sách pháp luật của thành phố tổ chức). Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: tổ chức tập huấn, hội nghị, thông qua các dịp thăm hỏi, chúc mừng nhân các ngày lễ trọng, cung cấp tài liệu, gặp mặt, tiếp xúc trực tiếp tại cơ quan, tại cơ sở thờ tự.

Qua công tác tuyên truyền, đã tạo được sự an tâm, phấn khởi, tin tưởng của chức việc và tín đồ PGHH vào chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ đó, thực hiện đường hướng hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế.

Thứ hai, công tác vận động phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức của PGHH làm phong phú đời sống văn hóa dân tộc.

Sự đổi mới nhận thức và ứng xử với tôn giáo, đặc biệt là chủ trương tôn trọng và khuyến khích phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới đã đem lại cho diện mạo văn hóa tôn giáo Việt Nam ngày một khởi sắc, trong đó có sự đóng góp của tín đồ PGHH. Việc tham gia đăng tải các bài viết, hội nghị, hội thảo, các hoạt động lễ hội, các hoạt động từ thiện xã hội,… trên tạp chí Hương Sen, trang thông tin điện tử, đều được chính quyền, các sở ngành của thành phố và địa phương giúp đỡ, tạo điều kiện để Ban Trị sự Giáo hội PGHH Cần Thơ chuyển tải những giá trị văn hóa tốt đẹp đến toàn đạo, góp phần làm phong phú thêm văn hóa dân tộc. PGHH không nặng về triết lý mà giản dị, giữ thuần phong mỹ tục, tu tâm dưỡng tính “Phật tại tâm, tâm tức Phật”, luôn dạy tín đồ lấy việc trả tứ ân làm đầu, học phật tu thân, hướng tới trau dồi đạo đức, lối sống, báo đền tổ tiên, đất nước,…trở thành hoạt động thường nhật của mọi tín đồ.

Công tác vận động tín đồ PGHH tham gia phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức của tôn giáo, thể hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước là đúng đắn, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy được những giá trị tốt đẹp của văn hóa, đạo đức tôn giáo, thúc đẩy chức việc, tín đồ PGHH tham gia ngày càng tích cực hơn vào các hoạt động, các phong trào thi đua ích nước, lợi nhà, phát huy những chuẩn mực đạo đức của PGHH là góp phần xây dựng con người mới, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Thứ ba, công tác vận động tín đồ PGHH tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua sống tốt đời đẹp đạo, đã được chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tham gia bằng nhiều hình thức, phong phú nội dung, được đông đảo tín đồ PGHH tích cực tham gia. Những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín đồ PGHH được vận dụng trong đời sống thực tế, các địa phương có đông tín đồ PGHH như: quận Thốt Nốt, Ô Môn và huyện Thới Lai đã vận động, triển khai thực hiện có hiệu quả về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất phát triển kinh tế gia đình, nhiều gia đình tự vươn lên thoát nghèo, nhiều tấm gương tín đồ PGHH được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình, với các phong trào cụ thể như: Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; đội thi công cầu bê-tông nông thôn, xây dựng nếp sống văn hóa mới, thực hiện các quy ước của xã, khu vực, cho đến nay toàn thành phố có trên 92,9% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 9/49 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 7/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có gia đình tín đồ PGHH, góp phần vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Thứ tư, công tác vận động tín đồ PGHH tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội, giáo dục, y tế.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong khuyến khích và tạo điều kiện để các hoạt động xã hội từ thiện được triển khai thực hiện tốt, đúng theo các quy định của pháp luật và hiến chương Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH. Chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm giúp đỡ, tuyên truyền giáo dục, tạo điều kiện để Ban Trị sự PGHH Cần Thơ tổ chức tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của tôn giáo PGHH. Nổi bật là trong hoạt động xã hội, từ thiện, từ đầu nhiệm kỳ IV (2014 - 2019) Ban Trị sự PGHH đã vận động bà con tín đồ tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội đã đóng góp trên 1.038 tỷ 433 triệu 484 ngàn đồng thực hiện các công trình như: xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, Bếp ăn tình thương ( bếp ăn phục vụ cho người bệnh và thân nhân người bệnh tại các bệnh viện, bếp ăn khuyến học phục vụ cho học sinh, sinh viên, bếp ăn xã hội phục vụ cho người lao động nghèo), hỗ trợ bệnh nhân nghèo mổ mắt, hỗ trợ viện phí, xe chuyển bệnh lên tuyến trên, xây dựng nghĩa địa nhân dân, cứu trợ đồng bào bị thiên tai do bão lũ, lốc xoáy, hỏa hoạn, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, nhà thuốc nam, hỗ trợ quà tết cho đồng bào nghèo, cất nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hiến máu nhân đạo,(số liệu theo Báo cáo sơ kết hoạt động từ thiện xã hội giữa nhiệm kỳ IV, 2014-2019)…Năm 2017, công tác từ thiện xã hội cũng được Ban Trị sự xã, phường, thị trấn và tín đồ thực hiện thường xuyên góp phần cùng với chính quyền giải quyết khó khăn cho người nghèo, xây dựng quê hương đất nước như: phòng thuốc nam, trại hòm nhân đạo, nấu cháo, nước sôi các bệnh viên, xe chuyển bệnh nhân, tham gia xóa đói giảm nghèo, cứu trợ thiên tai dịch họa, làm giao thông nông thôn,…., trị giá chung 39.698.489.644 đồng và hàng ngàn ngày công lao động (Báo cáo Đạo sự năm 2017 và Định hướng hoạt động 2018, của Ban đại diện PGHH thành phố Cần Thơ). Từ kết quả vật chất đó, điều đáng nói là PGHH ở Cần Thơ ý thức đoàn kết đạo đời, đoàn kết tôn giáo được nâng lên, tinh thần yêu nước, gắn bó chế độ, đồng hành với dân tộc, trách nhiệm với quê hương đất nước tốt hơn, sống tốt đời, đẹp đạo.

Những đóng góp của tín đồ PGHH cho công tác xã hội không chỉ thể hiện chủ trương tốt đời, đẹp đạo trong xu thế hòa đồng chung của các tôn giáo mà còn thể hiện những tính chất Phật giáo nhân sinh, xây dựng một cuộc sống tốt đẹp được thể hiện bằng những hành động cụ thể mà PGHH ngay từ khi thành lập đã đeo đuổi là một khuynh hướng đúng đắn phù hợp với nhu cầu ngày càng cao về hiện đại hóa tôn giáo.

Tiếp tục nâng cao công tác vận động tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong thời gian tới.

Để công tác vận động tín đồ PGHH đạt kết quả cao hơn, phát huy tốt hơn những giá trị văn hóa, đạo đức của PGHH, thực hiện tốt các quy định của nhà nước về hoạt động tôn giáo, bản thân xin kiến nghị một số giải pháp đến cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, các tổ chức đoàn thể chính trị, MTTQ các cấp như sau:

Một là, đầy mạnh, đổi mới các hình thức vận động tuyên truyền, nội dung ngắn gọn dễ hiểu, dễ truyền đạt, dễ nắm bắt, hình thức, thời gian, điềm địa linh hoạt, phù hợp từng nơi, xác định đúng đối tượng vận động.

Bởi bà con tín đồ PGHH đa số đời sống còn thấp. Ở họ giữa con người công dân và con người tín đồ luôn quyện chặt vào nhau, bổ sung cho nhau không thể tách rời và luôn hướng tới đường hướng “tốt đời, đẹp đạo”. Vì vậy, công tác vận động quần chúng tín đồ PGHH, không chỉ đơn thuần là công tác tuyên truyền giáo dục mà còn là để hướng dẫn, định hướng, giúp đỡ bà con tín đồ PGHH vươn lên làm giàu, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống .Do đó lực lượng thực hiện công tác vận động quần chúng, phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn trên nhiều lĩnh vực, nghiên cứu đường hướng, lễ nghị của PGHH, để có thể đáp ứng kịp thời về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện đúng nhiệm vụ này.

Hai là, tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của các cá nhân và tổ chức PGHH.

Xác định công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Công tác tôn giáo mang nét đặc thù với sự tinh tế trong nhiều mối quan hệ, không chỉ là giải quyết chính sách đối với tín đồ, ứng xử với các tổ chức tôn giáo mà còn là công tác vận động quần chúng tín đồ các tôn giáo đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc, xuyên tạc chính sách tôn giáo và các vấn đề về đối nội và đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Vì vậy các vấn đề liên quan đến PGHH mà hợp với pháp luật và hiến chương của PGHH, các sở, ban ngành và địa phương, phải kịp thời nắm bắt, nghiên cứu, chủ động phối hợp tham mưu các cấp lãnh đạo giải quyết kịp thời, thỏa đáng đúng pháp luật.

Ba là, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để PGHH phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo.

Những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo được tôn trọng và khuyến khích phát huy, góp phần vào xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, nhưng thực tế cho thấy, chúng ta vẫn còn thiếu những cơ chế, chính sách cụ thể cho việc phát huy những giá trị đó. Do đó chưa khai thác hết những tiềm năng của tôn giáo, góp phần vào qúa trình xây dựng và phát triển đất nước

Vì vậy chúng ta cần phải xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ về tôn giáo, rà soát, chấn chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định mới trong toàn bộ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến các vấn đề tôn giáo, Đặc biệt chú trọng đến những công tác xã hội, từ thiện thế mạnh, đặc thù riêng của từng tôn giáo. Tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các tổ chức tôn giáo tham gia vào các lĩnh vực đời sống, xã hội, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, từ thiện xã hội.

ThS Phạm Văn Tuấn
Ban Tôn giáo thành phố

Bài đăng trên Bản Tin Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ số tháng 5/2018

 

 

192