Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP.Cần Thơ lần thứ III
01:02 - 26/09/2019

(TGCT) Ngày 26/9/2019, UBND TP.Cần Thơ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ III năm 2019. Đồng chí Lê Sơn Hải – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự còn có các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố;, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP.Cần Thơ lần thứ III; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Vụ Địa phương III; đại diện HĐND, UBND, Mặt trận, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; các cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và 144 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 38.900 đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ.


Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ
 tặng Bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố tại Đại hội. 

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đã đánh giá những thành tựu, kết quả đã đạt được trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, trong công tác phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số TP.Cần Thơ giai đoạn 2014-2019.

Theo báo cáo thành phố Cần Thơ hiện có 27 dân tộc thiểu số sinh sống với 9.506 hộ, gồm 38.929 người, chiếm 3,04% tổng dân số toàn thành phố (trong đó, đồng bào dân tộc Khmer có 5.740 hộ, với 22.705 người; dân tộc Hoa có 3.642 hộ, với 15.889 người; các dân tộc thiểu số còn lại có 124 hộ, với 335 người). Những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố luôn phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ trong xây dựng và phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố triển khai và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, xác định công tác dân tộc và chính sách dân tộc có vị trí đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam. Các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số hiểu đầy đủ hơn về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất đồng thuận, đoàn kết gắn bó với đồng bào các dân tộc vì sự nghiệp chung của đất nước.

Bên cạnh đó, thành phố quan tâm thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương và thành phố chăm lo phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào các dân tộc được tập huấn hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ngày càng hiệu quả; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng về đường giao thông, trường học, trạm y tế, điện, nước sinh hoạt cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của đồng bào. Đối với Người Hoa, với chính sách tạo điều kiện thuận lợi của Đảng và Nhà nước ngày càng phát huy và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề ngày càng phát triển, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nghèo đạt hiệu quả; số hộ khá, giàu tăng nhanh, hộ nghèo giảm mạnh (chỉ còn 27 hộ, chiếm 0,28%/tổng số hộ dân tộc thiểu số). Các phong trào học tập nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực; giữ gìn bản sắc văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo dân tộc; chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm, thực hiện tốt…

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã được nghe những báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình nhằm minh họa them trong thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội lần II năm 2014.


Đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc trao Bằng khen cho các cá nhân. 

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương và lãnh đạo Ủy Ban Dân tộc, đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền Nhân dân các dân tộc thiểu số của thành phố Cần Thơ trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Lê Sơn Hải đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục làm tốt công tác dân tộc và tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng quê hương, phum sóc ngày càng giàu đẹp.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới cần tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng phát triển về kinh tế, văn hóa, giảm nghèo bền vững; hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, nguồn vốn đầu tư của thành phố… Đồng chí Phạm Văn Hiểu cũng kêu gọi đồng bào các dân tộc thiểu số trong thành phố cùng với Đảng bộ, chính quyền thành phố chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, để TP Cần Thơ ngày càng phát triển giàu đẹp, xứng với vị trí thành phố loại I trực thuộc Trung ương... Nhân dịp Đại hội, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban  MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu đã tặng bức trướng cho Đại hội với dòng chữ "Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển".


Đại biểu thông qua quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019. 

Ghi nhận những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua, tại Đại hội, 05 tập thể, 20 cá nhân vinh dự được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tặng Bằng khen; 6 tập thể, 22 cá nhân đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, xây dựng Đảng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đời sống văn hoá mới ở cơ sở và nông thôn giai đoạn 2014-2019.

Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất đề cử danh sách đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 gồm 5 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tin, ảnh: PV

 

 

120