Đảng bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ quyết tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh
23:53 - 06/07/2018

(TGCT) Ngày 06/7/2018, Đảng bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo; đồng chí Lê Văn Thành, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Kim Thu, Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đảng viên trong toàn Đảng bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Qua 06 tháng đầu năm 2018, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan ổn định, an tâm công tác quan tâm theo dõi các sự kiện đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cùng với việc tổ chức các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm của đất nước; tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên”; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong cán bộ đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thu, Phó bí thư Đảng ủy
thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Đảng bộ 06 tháng đầu năm 2018.

Các chi bộ đảm bảo giữ vững chế độ sinh hoạt định kỳ, thực hiện tốt Quy chế làm việc của cấp ủy, tập trung dân chủ; chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; các chi bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề để nâng cao kiến thức chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của đảng viên; thể hiện trách nhiệm cao trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực; tự rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, giản dị; thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Lãnh đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: tuyên truyền các ngày lễ trong năm; tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; hướng dẫn công tác tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tuyên truyền biển, đảo; thông tin đối ngoại năm 2018. Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương và mở rộng trực tuyến đến 10 điểm cầu quận, huyện và đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Tham mưu Thành ủy chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tham mưu củng cố lực lượng đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái trên mạng xã hội Facebook; đề nghị bồi dưỡng cho lực lượng phụ trách công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Lãnh đạo hoạt động các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo hướng thiết thực gắn với giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, chính trị cho đoàn viên. Cấp ủy duy trì thường xuyên chế độ làm việc định kỳ với các tổ chức đoàn thể, nhằm nắm bắt kịp thời, sâu sát những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và có định hướng chỉ đạo cụ thể để lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng theo điều lệ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

6 tháng cuối năm 2018, Đảng bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; quan tâm công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị  số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng việc triển khai thực hiện “Nhật ký học tập và làm theo Bác” và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, quan liêu; thực hiện tốt quy chế dân chủ; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương; triển khai thực hiện có chất lượng, đạt yêu cầu đề ra.

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu ý kiến đóng góp.

Cũng tại Hội nghị, đảng viên của các chi bộ đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết trong việc xây dựng Đảng bộ. Trong đó, có ý kiến của đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi bộ và cá nhân từng đảng viên tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ; tập trung và tổ chức thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức và sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; giáo dục đạo đức, lối sống, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần của cán bộ Tuyên giáo là lực lượng quan trọng trong công tác giáo dục cán bộ, đảng viên làm theo Điều lệ Đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân.

Đồng chí Văn Thành, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố đánh giá cao công tác xây dựng Đảng bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Đảng bộ cần nâng cao chất lượng công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Thành ủy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng Đảng theo hướng thiết thực gắn với giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đoàn viên; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cho mỗi cán bộ, đảng viên; thường xuyên duy trì, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cũng dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen cho tập thể Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy và 15 cá nhân; trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp thành phố cho 1 đồng chí.

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân.

Đồng chí Văn Thành, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng
trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

Thái Hàn
Ảnh: Ngọc Quy.

124