Đảng bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy hoàn thành Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020-2022
12:38 - 30/10/2019

(TGCT) Ngày 30/10/2019, Chi bộ Văn hoá - Văn nghệ tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Chi bộ cuối cùng của Đảng bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy hoàn thành Đại hội đảng viên.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ

Đến dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Hoàng Mến, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đảng viên chi bộ; đại diện Đảng ủy Ban Tuyên giáo có đồng chí Nguyễn Khánh Duy, Phó Bí thư Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy; cùng các đồng chí đảng viên Chi bộ Văn hoá - Văn nghệ.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ lãnh đạo cán bộ, công chức hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng như: triển khai học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Thành ủy cho 100%  đảng viên, gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì sinh hoạt lệ hàng tháng đúng thời gian quy định; về công tác chuyên môn tham mưu thực hiện hiệu quả, thiết thực nhiều nội dung như tổ chức Hội thảo khoa học, tổ chức chặt chẽ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phối hợp thực hiện công tác văn hoá văn nghệ trên địa bàn thành phố. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong đảng viên; 100% đảng viên được đánh giá xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm quy định Điều lệ Đảng; Chi bộ được Đảng ủy Ban Tuyên giáo công nhận “trong sạch, vững mạnh”. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Trong sinh hoạt chi bộ nội dung chưa phong phú; đảng viên tham gia phát biểu ý kiến chưa sâu…

Phát biểu thảo luận tại Đại hội đồng chí Huỳnh Hoàng Mến, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đảng viên chi bộ thống nhất nội dung báo cáo chính trị được thông qua; đồng chí đánh giá cao sự cố gắng của các đồng chí đảng viên trong thực hiện công tác chuyên môn. Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ của chi bộ đồng chí đề nghị chi bộ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng tham mưu công tác chuyên môn.

Đại biểu tặng hoa cảm ơn đồng chí Trương Thị Hoa 
không tham gia tái cử nhiệm kỳ 2020-2022

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Khánh Duy, Phó Bí thư Đảng bộ Ban Tuyên giáo đề nghị: trong nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ cần phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác đảng, công tác chuyên môn; chú trọng khắc phục những hạn chế, tồn tại; vận động đảng viên tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến lề lối làm việc; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ... góp phần vào thực hiện Nghị quyết chung của Đảng bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đại hội tiến hành biểu quyết thống nhất một số chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 như sau: 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên đăng ký học tập và làm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá II) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về công tác chuyên môn, 100% cán bộ công chức của Phòng Văn hoá - Văn nghệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu tập thể phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động suất sắc” hàng năm theo tỷ lệ quy định, 100% cán bộ công chức tham gia nghiên cứu khoa học.

Cũng tại Đại Hội, đồng chí Nhâm Giang Đông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Văn hoá - Văn nghệ, nhiệm kỳ 2020-2022, với 100% phiếu bầu.

Đồng chí Huỳnh Hoàng Mến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
chúc mừng đồng chí Nhâm Giang Đông đắc cử Bí thư Chi bộ Văn hóa - Văn nghệ,  nhiệm kỳ 2020-2022.

Tin, ảnh: Ngọc Duy

139