Đảng lãnh đạo đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
21:33 - 25/11/2020

(TGCT) Những năm qua, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ luôn xác định nâng cao chất lượng công tác đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là thước đo năng lực hoạt động của trường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và bằng những giải pháp thiết thực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho thành phố của trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trường Chính trị TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố về giải pháp xây dựng và phát triển các đảng bộ trường chính trị khu vực ĐBSCL hiện nay. Ảnh: An Bình.

Đảng bộ Trường Chính trị thành phố Cần Thơ có 45 đảng viên. Trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đặc biệt là Nghị quyết số 10-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về "Đào tạo cán bộ cơ sở, quận, huyện và thành phố đạt chuẩn", dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học.

Theo đồng chí Lê Văn Điện, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố, một trong những điểm nhấn nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ là trường rất coi trọng phương pháp giảng dạy tích cực kết hợp với sử dụng phương tiện hiện đại phù hợp với từng đối tượng học viên. 

Để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường, Đảng ủy tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ, năng lực và phẩm chất. Hiện nay, tất cả đảng viên của Đảng bộ đều có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 2 tiến sĩ, 27 thạc sĩ và 53% có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Thạc sĩ Mai Trần Hải Đăng, Trưởng khoa Lý luận cơ sở, chia sẻ: Trong môi trường hội nhập quốc tế và tác động đa chiều của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trình độ học viên ngày càng cao, là giảng viên dạy lý luận chính trị, bên cạnh phải rèn luyện phẩm chất chính trị, tuyệt đối trung thành với nền tảng tư tưởng của Đảng, Cương lĩnh, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chúng tôi phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu cũng rất quan tâm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thảo, dự giờ, thao giảng và cử giảng viên dự thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị. 5 năm gần đây, Trường Chính trị thành phố đã tổ chức và phối hợp tổ chức 14 cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học cấp thành phố, cấp trường.

Tiến sĩ Bùi Hải Dương, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, cho biết: Với những công trình nghiên cứu khoa học, bài viết trong các hội thảo cấp quốc tế, cấp Nhà nước, cấp tỉnh… đã giúp cho quá trình giảng dạy của tôi luôn gắn lý luận với thực tiễn để trao đổi, thuyết phục học viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ.

Đổi mới, đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng, phù hợp tình hình của thành phố, vừa đảm bảo khả năng đáp ứng của Nhà trường, nhất là về nguồn lực được lãnh đạo chặt chẽ. Ngoài đào tạo trung cấp lý luận chính trị, trường phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở nhiều lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị; phối hợp với các ngành, đoàn thể của thành phố bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng theo chức danh cán bộ, chức danh lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể; phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy bồi dưỡng nguồn cấp ủy thành phố, quận, huyện, sở, ngành. Trong giai đoạn 2015-2020, đã tổ chức 197 lớp với gần 14.100 học viên. Hình thức tổ chức ôn thi cũng được đổi mới; việc đánh giá kết quả đào tạo nghiêm túc, thực chất, khách quan, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí Lâm Hoàng Tuấn, học viên lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 23, phấn khởi nói: Bài giảng của thầy, cô luôn gắn lý luận với bổ trợ những kiến thức thực tiễn, giúp học viên chúng tôi không những thu được kết quả học tập tại trường mà còn vận dụng tốt trong quá trình công tác, học tập sau này.

Những thành quả đạt được trong 5 năm 2015 – 2020, đã khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ, nỗ lực vượt khó, quyết tâm đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị thành phố Cần Thơ để hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng với hiệu quả, chất lượng cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Lê Thanh

54