Đảng ủy các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
14:17 - 16/05/2018

(TGCT) Ngày 15/5/2018, Đảng ủy các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự có các đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Lê Thị Sương Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phạm Phước Lợi, Bí thư Đảng ủy các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố và cùng các đồng chí Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy tham dự.


Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Qua 2 năm quán triệt, học tập, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy các Khu chế xuất và Công nghiệp chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; tăng cường các giải pháp thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan, doanh nghiệp. Trong đó, 79 cấp ủy cơ sở và lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp là đảng viên học tập, chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp và các đoàn thể triển khai đến cán bộ, đảng viên và người lao động.

 Việc triển khai, học tập và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề từng năm (2016, 2017, 2018) đã được Đảng ủy chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt, học tập, thực hiện tốt đến từng các cấp ủy cơ sở. Kết quả Đảng ủy tổ chức 04 lớp cho đảng viên học tập, đạt 97% và người lao động đạt 86%. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và người lao động. Ngoài ra, cấp ủy cơ sở duy trì tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng; xem đây là nhiệm vụ quan trọng, việc thường xuyên trong chi bộ.

Hàng năm, Đảng ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát việc triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với các tổ chức cơ sở đảng; từng bước đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và người lao động, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất; trong giao tiếp với đồng nghiệp chân thành, cởi mở, nội bộ đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố. Với kết quả đạt được, Đảng ủy đã được Thành ủy Cần Thơ ghi nhận và biểu dương khen thưởng cho 01 tập thể và 01 cá nhân và Ban Thường vụ Đảng ủy biểu dương, khen thưởng 13 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Đồng chí Phạm Phước Lợi, Bí thư Đảng ủy Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ biểu dương, khen thưởng
các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy ghi nhận và biểu dương các kết quả Đảng ủy các Khu chế xuất và Công nghiệp phấn đấu, đạt được trong 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng ủy. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới Đảng ủy cần tập trung thực tiếp tục quán triệt, triển khai, học tập và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là các chuyên đề thực hiện từng năm đến tận cán bộ, đảng viên và người lao động. Trong thực hiện nhiệm vụ cần bám sát, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết của Đảng bộ thành phố và nghị quyết của Đảng ủy; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phát huy tốt vai trò cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu, phải gương mẫu, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng trong toàn Đảng ủy cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc quán triệt, học tập, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Quan tâm công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo từng năm cụ thể. Qua đó, phát hiện, phổ biến, nhân rộng, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, để biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, Đảng ủy các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 02 đồng chí, tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                                                                                                                                                   Tin, ảnh: Nguyễn Thành

191