Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh Đối tượng 4 năm 2019
22:47 - 31/05/2019

(TGCT) Từ ngày 28 - 31/5/2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019.  

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019. Ảnh: Quang Minh.

Tham gia lớp có hơn 80 học viên là cán bộ, đảng viên ở cơ sở được học tập, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh thông qua các chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng  sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp Lệnh dự bị động viên; chuyên đề Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên.

                                                          Ngọc Thắm

89