Điều tra dư luận về công tác phòng, chống tham nhũng
21:11 - 09/09/2020

(TGCT) Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức triển khai điều tra “Dư luận xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố Cần Thơ.

Theo đó, đã tổ chức triển khai tại một số đơn vị, địa phương với số lượng là 150 phiếu xin ý kiến, gồm các nội dung như: đánh giá và nhận định của cá nhân đối với công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua; đánh giá sự thay đổi của những hành vi tham nhũng; đánh giá những thái độ phổ biến trong cán bộ, công chức; đồng thời đánh giá mức độ sự quan tâm của cá nhân cũng như những hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua như thế nào?...

Điều tra dư luận xã hội nhằm có những thông tin khách quan, trung thực về suy nghĩ, nhận định của Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian vừa qua; qua đó đề xuất những giải pháp hiệu quả đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian vừa tới.

Lê Phương

22