Điều tra dư luận xã hội về tình hình tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực 6 tháng đầu năm 2018
20:58 - 07/06/2018

(TGCT) Ngày 06/6/2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức triển khai cuộc điều tra nhanh “Dư luận xã hội về tình hình tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 6 tháng đầu năm 2018” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thông qua phiếu xin ý kiến được in sẵn gửi trực tiếp đến một số cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, cơ quan đoàn thể, trường đại học và Câu lạc bộ Hưu Trí. Nội dung tập trung vào việc đánh giá mức độ hài lòng của bản thân và gia đình đối với cuộc sống hiện tại; đánh giá sự chuyển biến của các lĩnh vực về kinh tế, tham nhũng, tổ chức, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, hoàn thiện thể chế pháp luật, vấn đế y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, vấn đề an sinh xã hội, an toàn giao thông... so với năm 2017 cũng như những biểu hiện, thái độ của người dân đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thời gian qua như thế nào?

Thông qua việc điều tra nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc điều hành đất nước trên các lĩnh vực cũng như phần nào đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lê Phương

75