Đồng chí Đào Anh Dũng được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ
23:14 - 15/11/2018

(TGCT) Ngày 09/11/2018, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 2931/QĐ-UBND phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Theo đó, đồng chí Đào Anh Dũng được phân công nhiệm vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực, thay mặt Chủ tịch UBND thành phố chủ trì và điều phối hoạt động chung của UBND thành phố khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền; trực tiếp phụ trách quản lý nhà nước các lĩnh vực: Tài nguyên, môi trường, quản lý đô thị, tư pháp và một số dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khối Văn hóa - Xã hội… Đồng thời theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng UBND thành phố, Sơ Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng 2, thành phố Cần Thơ; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ, Văn phòng công tác Biến đổi khí hậu, Trưởng Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu tại TP.Cần Thơ; thao dõi hoạt động của Công ty Cổ phần đô thị Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ 2, các tổ chức xã hội nghề nghiệp thành phố thuộc lĩnh vực phụ trách. Bên cạnh đó, đồng chí Đào Anh Dũng cũng chịu trách nhiệm trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng; Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo theo phân công của Chủ tịch và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Giữ mối lien hệ với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể, tổ chức xã hội thành phố và các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan theo lĩnh vực phụ trách.

Tải file quyết định tại đây

P.V

509