Ðồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ: Cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Cần Thơ đoàn kết một lòng xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp
22:50 - 12/02/2021

Trong niềm vui rộn ràng đón Tết Tân Sửu, cùng với cả nước, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đón xuân với niềm phấn khởi, kỳ vọng Ðại hội XIII của Ðảng tiếp tục mở ra vận hội mới, đưa đất nước phát triển cường thịnh trong giai đoạn mới. Mở đầu cuộc phỏng vấn với lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến mọi nhà, mọi người nhân dịp năm mới, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh chia sẻ niềm vui trước khí thế cả thành phố bước vào năm mới với quyết tâm cao, nỗ lực lớn nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu triển khai thực hiện các nghị quyết của Ðảng trong nhiệm kỳ mới. Nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2020 của Thành ủy với nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh cho biết:

-  Năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã tác động, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế và các mặt đời sống xã hội của thành phố. Với quyết tâm chính trị cao, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020 đạt được những kết quả quan trọng, thực hiện đạt và vượt 7/14 chỉ tiêu Nghị quyết Thành ủy đề ra. Tuy một số chỉ tiêu chưa đạt, nhưng với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả, cùng với cả nước, Cần Thơ đã đạt những kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện mục tiêu kép: Phục hồi và phát triển kinh tế, kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng dương; lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ đã có sự khởi sắc trở lại; các hình thức tổ chức sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả. Thành phố hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới trước một năm so với Kế hoạch và vượt chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; cải cách hành chính, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện; quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đô thị, tài nguyên, môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu được tăng cường. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được chú trọng thực hiện tốt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tổ chức xây dựng Ðảng có nhiều đổi mới, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường, chung sức chung lòng vì sự phát triển của thành phố, của đất nước.

Trong năm 2020, Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy ban hành hơn 1.300 văn bản, các văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng của Ðảng bộ thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương tổng kết Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX và tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Ðây là nghị quyết quan trọng định hướng phát triển thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới.

Thưa đồng chí, việc lãnh đạo thực hiện chủ đề Thành ủy đề ra “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Ðại hội đảng bộ các cấp của thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025” đạt những kết quả quan trọng nào?

- Sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII Ðảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Nổi bật, kinh tế tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; môi trường đầu tư, sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện. Thành phố thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá Nghị quyết Ðại hội đề ra và đạt được kết quả tích cực; huy động được các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị… góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố từng bước hiện đại, khang trang hơn. Thành phố thể hiện được vai trò trung tâm vùng trên một số lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên.

Một góc đô thị Cần Thơ. Ảnh: ANH KHOA

Song song đó, Ðảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ðại hội đã xác định được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tập trung phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Ðảng bộ thành phố giai đoạn 2020-2025; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 59-NQ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ðại hội đã khẳng định quyết tâm trong 5 năm tới là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ sớm trở thành trung tâm động lực vùng ÐBSCL”; đồng thời xác định rõ 3 khâu đột phá là: Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, chuyên gia đầu ngành, cán bộ chuyên môn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế; phát huy vai trò của lực lượng trí thức, đặc biệt là trí thức, nhà khoa học trẻ đóng góp trí lực phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố… Huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH; đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng, là cơ sở để thành phố phát huy vai trò trung tâm động lực phát triển vùng và đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế. Tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật trong quản lý, điều hành KT-XH, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ðổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; lấy doanh nghiệp làm trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ; xây dựng thành phố thông minh, tăng trưởng xanh.

Ngay sau Ðại hội, Thành ủy đã chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Chương trình hành động, Chương trình làm việc toàn khóa và xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh chủ chốt của HÐND và  UBND thành phố theo phương án nhân sự đã được phê duyệt.

Thưa đồng chí, trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố, Thành ủy xác định tập trung thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nào?

- Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV; triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025. Năm 2021, dự báo tình hình trong nước và quốc tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Với quyết tâm khắc phục tồn tại, khó khăn, hạn chế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực, Thành ủy xác định chủ đề năm 2021 là “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ”, với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể. Trọng tâm là tập trung khai thác đồng bộ, hiệu quả tiềm năng, lợi thế và huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của thành phố nhanh và bền vững; nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chú trọng bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao đời sống, sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc đại hội. Ảnh: KIM CHINH

Thưa đồng chí, các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị thành phố cần làm gì để việc triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy đạt hiệu quả cao nhất?

- Ðể hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy đề ra, Thành ủy chú trọng lãnh đạo phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự năng động, sáng tạo, đồng thuận góp sức của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Ðặc biệt là tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, với quyết tâm chính trị cao, phương pháp đúng và hành động quyết liệt trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, tạo sự bước đột phá ngay từ đầu nhiệm kỳ và tiền đề trong cả nhiệm kỳ. Trong đó, Thành ủy chú trọng lãnh đạo quán triệt thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương về đẩy mạnh phát triển KT-XH, góp phần cho kinh tế thành phố phát triển bền vững; chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, chú trọng phát triển ngành, lĩnh vực mũi nhọn, những sản phẩm có lợi thế so sánh, sức cạnh tranh, giá trị gia tăng cao, có thị trường tiêu thụ ổn định gắn với nâng cao chất lượng và năng suất lao động. Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ; Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; bảo đảm trật tự, kỷ cương đô thị; xây dựng nông thôn mới; bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử thành phố, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Song song đó, Thành ủy tập trung lãnh đạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Ðảng, quyết tâm xây dựng Ðảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp, tự giác trong toàn Ðảng bộ và hệ thống chính trị thành phố. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của các cấp chính quyền; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử; hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, cần xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 là lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ðể thực hiện được quyết tâm chính trị đó, cần phải tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Các cấp ủy đảng cần đổi mới phong cách lãnh đạo năng động, sáng tạo, sát thực tế, gương mẫu để phục vụ nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố. Với niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của vùng đất Tây Ðô anh hùng, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của đảng bộ, nêu cao ý chí tự lực tự cường, tinh thần chủ động sáng tạo, đoàn kết một lòng, chung tay, góp sức xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh giàu đẹp.

 Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 KIM CHINH (thực hiện)|
Theo Báo Cần Thơ

9