Thơ: Hẹn thu
09:54 - 11/09/2017

Ta  còn hẹn với mùa thu/ 
Heo may chốn ấy sương mù ngõ xưa/
Em về ướt áo trong mưa

Vin chùm khế ngọt đung đưa trĩu cành
Lúa đồng mùa đã lên xanh
Nhà ai vệt khói mong manh trong chiều
…Ta còn nhớ một thời yêu
Cầm tay nhau ấm bao điều thiết tha 
Thu về… buổi ấy chia xa
Vàng bông ngâu rụng tím hoa lục bình
Chiều nay mưa gió vô tình
Mùa thu ta vẫn một mình nhớ thu!

                                         Đặng Hoàng Thám
                                               Nguồn: BCT

86