Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh (Tập 1)
10:47 - 22/08/2017

Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu cuốn sách ""Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh (Tập 1)".        

Văn Thành(tổng hợp)

Tải flie đính kèm: http://hochiminh.vn/news/Documents/HCMvoivannghesi.pdf

 

Nguồn: hochiminh.vn

62