Hoạt động văn hóa - văn nghệ Xuân Kỷ Hợi 2019
13:34 - 08/01/2019

(TGCT) Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Công văn số 5709-CV/BTGTW về việc chỉ đạo hoạt động văn hóa - văn nghệ Xuân Kỷ Hợi 2019.


Đông đảo các bạn trẻ đến tham quan trưng bày chuyên đề "Tiền trong giao thương xưa và nay" - Một trong
chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi, mừng TP.Cần Thơ
15 năm trực thuộc Trung ương (2004-2019). Ảnh: Trấn Giang.

Theo đó, các địa phương, đơn vị tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, tạo nhiều sân chơi bổ ích tại các khu vui chơi, giải trí, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng phục vụ nhân dân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Lựa chọn những tác phẩm đặc sắc, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; phản ánh sinh động công cuộc đổi mới, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ; ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới của Tổ quốc; gắn với yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan… Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân. Động viên đội ngũ văn nghệ sỹ hưởng ứng sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; phát hiện, biểu dương các nhân tố điển hình tiên tiến, thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập của đất nước; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ.   

Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong quản lý hoạt động kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, cấp phép xuất nhập khẩu, xuất bản văn hóa phẩm, cấp phép các chương trình biểu diễn nghệ thuật; giám sát, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những sai phạm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Chủ động, phát huy các biện pháp hiệu quả trong đấu tranh phản bác các luận điệu, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Nâng cao nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân, tẩy chay các sản phẩm văn hóa độc hại, ngăn chặn việc sử dụng, phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại.

Ngoài ra, việc tổ chức lễ hội truyền thống phải theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa, phù hợp với thuần phong mỹ tục; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển. Phát huy tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Định hướng tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ hội, di tích; vận động, thuyết phục người dân, du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. Đồng thời, quản lý chặt chẽ hoạt động cấp phép, tổ chức lễ hội trên địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mọi điều kiện để lễ hội diễn ra đảm bảo an toàn, không để ra sai sót; đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, tổ chức lễ hội tràn lan…

                                                                                           Mai Anh

84