Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Nam năm 2018
07:26 - 12/10/2018

(TGCT) Sáng 12/10/2018, tại Trường Chính trị TP Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức khai mạc “Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Nam năm 2018”. Đến tham dự có đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ban Tổ chức, Ban giám khảo hội thi;  đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ và các đại biểu, thí sinh đến từ 20 tỉnh thành khu vực phía Nam.

Đại biểu, thí sinh tham dự khai mạc Hội thi. Ảnh: Tấn Vĩnh.

Tham gia hội thi lần này có 41 thí sinh là giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức đang giảng dạy tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện của các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Trong 02 ngày (12 và 13/10/2018), mỗi thí sinh tham dự hội thi thực hiện một bài trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận được giảng dạy tại trung tâm bồi dưỡng cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, ban hành; hình thức thi được tập trung vào 03 nội dung: Kỹ năng soạn thảo giáo án; kỹ năng thuyết trình và kỹ năng ứng xử.

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
phát biểu chào mừng các đại biểu về tham dự hội thi. Ảnh: Ngọc Duy.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, trong đó có giảng viên của các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện, có vị trí, vai trò đặc biệt trong công tác tư tưởng của Đảng. Họ là những chiến sĩ xung kích, là người cung cấp thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội; giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Trước những yêu cầu mới của công cuộc tiếp tục đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Ban Tuyên giáo Trung ương đã và đang chỉ đạo hướng dẫn đổi mới mạnh mẽ về nội dung, chương trình giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; hướng dẫn củng cố tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện, trong đó có việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của giảng viên. Đó cũng chính là mục tiêu rất cao đặt ra cho hội thi.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
phát biểu khai mạc hội thi.
Ngay sau lễ khai mạc các thí sinh bước vào nội dung thi kỹ năng thuyết trình giáo án. Ảnh: Ngọc Duy.

Để Hội thi thành công tốt đẹp, đồng chí Bùi Trường Giang đề nghị: Một là, Ban Tổ chức hội thi cần chuẩn bị tốt nhất có thể các điều kiện cần thiết, bảo đảm cho hội thi diễn ra đúng tiến độ, thời gian đề ra; hai là, Ban Giám khảo cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, khoa học, chính xác theo đúng quy chế, đánh giá đúng khả năng, chuyên môn giảng dạy của từng giảng viên. Kết quả chấm thi sẽ là căn cứ để Ban Tuyên giáo Trung ương xét và công nhận giảng viên dạy giỏi của các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện; ba là, các đồng chí giảng viên dự thi cần bình tĩnh, tự tin, phát huy cao nhất khả năng, kinh nghiệm chuyên môn, vận dụng sáng tạo, nhuần nhuyễn kiến thức, kỹ năng đã có, thực hiện tốt nhất bài giảng dự thi.

Ngay sau lễ khai mạc các thí sinh bước vào nội dung thi kỹ năng thuyết trình giáo án. Ảnh: Tấn Vĩnh.

Ngọc Duy

117