Khảo sát dự án về Mặt trận đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân
10:58 - 24/11/2017

(TGCT) Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tổ chức việc khảo sát dự án điều tra năm 2017, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các đồng chí  Phạm Thị Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Cán bộ và nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thanh phố; Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HD9ND thành phố đến tham dự…

Toàn cảnh buổi khảo sát.

 Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Phạm Thị Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Cán bộ và nghiên cứu khoa học cho biết: Dự án điều tra năm 2017 được triển khai khảo sát trực tiếp tại 12 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Phiếu khảo sát được xây dựng thành hai mẫu cho 2 đối tượng cụ thể, đó là phiếu dành cho cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên; phiếu khảo sát dành cho cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, chính quyền. Về nội dung, có 6 câu hỏi, trong đó có 4 câu liên quan đến nội dung, nhiệm vụ của mặt trận, ngoài ra có câu đánh giá hiệu quả nội dung hoạt động ở địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo, thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội của địa phương và câu những đề xuất của địa phương về hoạt động này, đây là 2 câu hỏi sẽ tạo ra sự khác biệt trong câu trả lời của từng địa phương… Các ý kiến thu thập tại các buổi khảo sát sẽ là cơ sở để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá hiệu quả của MTTQ Việt Nam cấp cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đồng thời đề ra các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ cho biết, ý thức trách nhiệm các cơ quan trong việc xem xét trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri thực hiện rất tốt, những đóng góp của các cơ quan tổ chức, nhất là của MTTQ trong việc đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được thực hiện đầy đủ. Trong thời gian tới tập trung thực hiện một số giải pháp như, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, đa dạng các hình thức; tiếp tục bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách làm sao phù hợp, tạo điều kiện đảm bảo cho MTTQ thực hiện tốt nhiệm vụ này; việc xây dựng chủ trương chính sách thiết thực, từ đó làm cơ sở cho cơ quan nhà nước điều hành một cách hợp lý; ngoài ra tập trung tập huấn cho đội ngũ cán bộ của chúng ta vừa hồng vừa chuyên để thực hiện nhiệm vụ một cách đảm bảo; tăng cường kiểm tra, giám sát các chuyên đề từ đó kịp thời góp ý và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trả lời; đổi mới hình thức vận động trong nhân dân và tăng cường kiểm tra giám sát, sơ tổng kết các mô hình trong thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới…

Ngoài tổ chức khảo sát tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đoàn cũng tiến hành khảo sát dự án tại quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền.

Tin, ảnh: Hoàng Vĩnh Khang

51