Long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
21:20 - 02/06/2019

(TGCT) Trong 02 ngày 31/5 và 01/6/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tham dự còn có đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nguyên lãnh đạo Trung ương và TP.Cần Thơ qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các sở, ban ngành, đoàn thể của TP Cần Thơ; cùng 250 đại biểu chính thức đại diện khối đại đoàn kết toàn dân tộc được chọn cử ra từ đại hội MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố về tham dự đại hội.


Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
 tặng Đại hội bức
ảnh Bác Hồ Bác Tôn.


Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ
trao
tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho Đại hội.

Báo cáo chính trị của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đánh giá 5 năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc TP Cần Thơ không ngừng được củng cố, tạo nên sức mạnh đoàn kết, gắn bó chặt chẽ các thành viên trong cộng đồng các dân tộc trong TP. Điều này đã góp phần cùng Đảng, chính quyền và nhân dân chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng được củng cố và phát triển đi lên, ngày càng xứng đáng với vị trí trung tâm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động 474,6 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội vận động Quỹ Vì người nghèo ba cấp được hơn 110 tỷ đồng; xây dựng 3.325 nhà đại đoàn kết, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố từ 2,95% (năm 2014) đến nay còn 1,53%; quỹ cứu trợ vận động được hơn 13 tỷ 190 triệu đồng. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường tập hợp thu hút vào tổ chức, tỷ lệ tập hợp vào tổ chức đạt 70% dân số trong độ tuổi đạt 87,5% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Mặt trận các cấp tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phối hợp chính quyền tháo gỡ từng bước những khó khăn trong hoạt động; xây dựng và thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố; Ban công tác Mặt trận ở dân cư được củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động; chất lượng ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư được nâng lên…

Bên cạnh những mặt đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng còn những hạn chế, đó là: công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận các cấp thành phố còn những mặt chưa sâu; công tác nắm bắt dư luận xã hội có mặt chưa kịp thời, nhiều vấn đề bức xúc phát sinh trong xã hội chưa được Mặt trận Tổ quốc mạnh dạn đề xuất xử lý; thiếu theo dõi kiểm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác giám sát, phản biện xã hội chưa mạnh dạn đi vào những vấn đề lớn, bức xúc của Nhân dân; hoạt động các Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng chưa thật sự phát huy, ngại va chạm; một số công tác phản biện xã hội còn hạn chế, chưa thực hiện rõ vai trò trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…


Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của thành phố cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó, tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, chú trọng các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phong trào “Thi đua đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi trường, giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa, góp phần thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch; chăm lo tốt hơn  đời sống về vật chất và tinh thần của các tầng lớp Nhân dân...

Tại đại hội đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ lưu ý một số vấn đề cần quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2019-2024, đó là: Phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí của Mặt trận trong việc vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tăng cường củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự đồng thuận thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố và các tổ chức thành viên theo hướng sâu sát, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả. Quan tâm xây dựng tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.


86 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2014 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiện Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 86 vị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của TP Cần Thơ tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Cần Thơ gồm 6 vị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Thới Lai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng cử đoàn đại biểu gồm 8 vị (trong đó có 02 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội toàn quốc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn; đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho Đại hội. Nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2014-2019.

Trước đó, các đại biểu đã đến viếng tượng Đài Bác Hồ (Bến Ninh Kiều) báo công dâng Bác những kết quả khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019; quyết tâm thực hiện Di chúc của Bác và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra.

Tin, ảnh: Trấn Giang

92