Mời tham gia Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 - 2019
23:05 - 24/04/2019

(TGCT) Ngày 24/4/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Công văn số 1621-CV/BTGTU về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 - 2019 do Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc phát động.

Theo đó, đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm triển khai hưởng ứng Giải nhằm đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, tuyên truyền về Giải báo chí trên các ấn phẩm, bản tin, trang thông tin điện tử do đơn vị mình quản lý. Tạo điều kiện để phóng viên báo chí tìm hiểu, viết và gửi bài tham dự.

* Các tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc cần đáp ứng các nội dung sau:

- Phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, lãng phí.

- Phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc “tham nhũng vặt”.

- Biểu dương, cổ vũ những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Phản ánh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch.

* Yêu cầu đối với tác phẩm tham dự giải:

- Các loại hình báo chí tham dự Giải là: báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh) và báo hình (truyền hình).

- Thể loại: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận (không nhận các video clip trên báo điện tử).

- Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao.

* Điều kiện dự giải:

- Tác phẩm dự giải phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 02/01/2018 đến 21/6/2019.

- Những tác phẩm đã tham dự các cuộc thi khác ở Trung ương và địa phương vẫn được quyền dự giải nhưng tác giả phải ghi rõ mức giải đã đoạt, đơn vị tổ chức, thời gian tổ chức giải. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

- Tác phẩm tham dự phải được thể hiện bằng tiếng Việt.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả.

* Đối tượng dự giải:

- Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí, kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung trên được đăng, phát trong thời gian nêu trên ỡ các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều có thể gửi dự giải.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 05 tác phẩm tham dự giải, phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả tối đa một nhóm không quá 07 người.

- Các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tạo điều kiện động viên, khuyến khích phóng viên, hội viên, đơn vị thành viên tham dự giải.

- Thành viên Ban Giám khảo và Ban Tổ chức không gửi tác phẩm tham gia dự giải.

* Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải A, B, C và Khuyến khích cho các loại hình báo chí. Trong đó: giải A mỗi giải 40 triệu đồng; giải B mỗi giải 30 triệu đồng; giải C mỗi giải 20 triệu đồng; giải Khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

* Thời gian nhận bài:

Từ ngày phát động đến ngày 21/6/2019 (tính theo dấu bưu điện).

* Địa chỉ nhận tác phẩm:

Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024.39287401, 0985 802555. Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩn dự Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 - 2019. Tác phẩm cần ghi rõ bút danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email… của tác giả.

                                                                                             Mai Anh    

 

 

 

124