Nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình
14:54 - 03/06/2019

Xác định công tác “tự phê bình và phê bình” (TPB&PB) là khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy Ðảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Ðảng (CQDCÐ) thành phố đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Ðến nay, công tác này đã có sự chuyển biến tích cực và đi vào nền nếp…

Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình.

Theo đồng chí Huỳnh Mười Một, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CQDCĐ, việc triển khai thực hiện công tác TPB&PB có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng sinh hoạt chi bộ nâng lên rõ rệt. Hầu hết cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác TPB&PB xoay vòng trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Trung bình mỗi chi bộ, mỗi kỳ sinh hoạt thực hiện TPB&PB từ 1- 3 đảng viên. Tiêu biểu như Đảng ủy Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Báo Cần Thơ, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Đảng ủy Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch…

Để việc triển khai thực hiện TPB&PB hiệu quả, hằng tháng, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối phân công các đồng chí trong BTV, Ban chấp hành Đảng bộ Khối cùng dự sinh hoạt lệ với chi bộ và chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ thực hiện đúng theo tinh thần hướng dẫn của cấp trên. Trong sinh hoạt lệ, cấp ủy các TCCSĐ thường xuyên quán triệt và tổ chức cho đảng viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ, đóng góp ý kiến đối với đồng chí, đồng nghiệp; khuyến khích những đảng viên trẻ, đảng viên mới kết nạp tham gia đóng góp ý kiến... Đối với những chi bộ đảng viên ít tham gia ý kiến, đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chủ trì cuộc họp gợi mở vấn đề thảo luận để đảng viên tham gia phát biểu, thể hiện chính kiến nhằm nâng cao tính chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của đảng viên…Nổi bật như Đảng ủy Sở Công thương thành phố, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc có kế hoạch cụ thể phân công đảng viên TPB&PB trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ. Chi ủy có thể gợi ý trước hạn chế, khuyết điểm của đảng viên trong kỳ sinh hoạt tháng sau; trong sinh hoạt lệ, đảng viên tự nhận khuyết điểm cùng với gợi ý của chi bộ, đảng viên báo cáo ưu điểm, khuyết điểm và phương hướng khắc phục trước chi bộ…

Theo đánh giá của BTV Đảng ủy Khối, công tác TPB&PB ở hầu hết các TCCSĐ trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được nền nếp, đảm bảo đúng quan điểm chỉ đạo, đúng quy trình, nguyên tắc sinh hoạt và mang tính thường xuyên. Thông qua TPB&PB, mỗi cán bộ, đảng viên đã nhận thức đúng và đầy đủ hơn về ý nghĩa, vai trò trách nhiệm của mình trong đoàn kết, đấu tranh xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Sau kiểm điểm, TPB&PB, đảng viên đã xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế thiếu sót, từ đó rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, phấn  đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. "Kết quả năm 2018, có 21 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 22,1%), 59 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 62,11%),  5,26% TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ; có 17,33% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80,82% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ có 0,22% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ"- đồng chí Huỳnh Mười Một, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối thông tin.

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, BTV Đảng ủy Khối CQDCĐ thành phố tổ chức Hội nghị tuyên dương 50 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về TPB&PB. Chia sẻ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TPB&PB trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Bí thư Chi bộ Thanh tra thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp thành phố, tâm đắc: "Hội nghị Trung ương 4 khóa XII khẳng định một trong những nguyên nhân của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là do nguyên tắc TPB&PB thực hiện không nghiêm. Liên hệ với thực tiễn hoạt động của Chi bộ Thanh tra cho thấy nếu không TPB&PB nghiêm túc, trên tinh thần dân chủ, cầu thị, giúp đỡ lẫn nhau thì hoạt động thanh tra sẽ không mạnh, không có tác dụng giáo dục, chấn chỉnh hành vi của công chức, sẽ dễ dẫn đến những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ. Nếu không kiên quyết phê bình đến nơi, đến chốn hiện tượng cán bộ thanh tra nể nang, không công bằng trong thi hành công vụ, thì tình trạng yếu kém trong ngành tư pháp sẽ phát sinh, ảnh hưởng đến hoạt động chung của thành phố".

Theo đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Đảng ủy Khối CQDCĐ, phát huy những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy Khối tiếp tục định hướng rõ thêm những phần việc cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó giúp các TCCSĐ trực thuộc đều có mô hình, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020...

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

210