Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
14:42 - 01/03/2018

Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng "Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc".

 

Nguyễn Thành(tổng hợp)

119