Nhiều giải pháp tinh gọn tổ chức bộ máy
23:56 - 04/12/2018

Việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC) theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (NQTW6 khóa XII) hết sức khó khăn, bởi đụng chạm đến việc làm, thu nhập và tương lai của CB, CC, VC. Với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, đến nay, Cần Thơ đã đạt được kết quả tích cực trong công tác này.

Trong buổi làm việc mới đây với Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu quận thực hiện tốt tinh giản biên chế và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Theo đồng chí Phạm Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Thốt Nốt, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong quận đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm giúp CB, CC, VC xác định đúng đắn chủ trương về tinh giản biên chế của Đảng và Nhà nước. Ban Tổ chức Quận ủy phối hợp Phòng Nội vụ quận tiến hành rà soát những chức danh CB, CC, VC các cơ quan, đơn vị quận và phường còn thiếu, chưa đạt chuẩn, sức khỏe hạn chế để sắp xếp lại vị trí công tác của CB, CC, VC, hoặc cho thôi việc. Tính đến nay, quận đã tinh giản được 9 biên chế dôi dư từ các cơ quan khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể quận và tinh giản được 60 biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Hầu hết các CB, CC, VC thuộc diện tinh giản, cắt giảm, hoặc được sắp xếp công việc khác đều xác định đúng chủ trương, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chị Lý Thị Bé, CC văn hóa xã hội phường Thuận An, nói: “Trước đây tôi là Ủy viên Ban Thường vụ, phụ trách văn phòng và thủ quỹ của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận. Thực hiện tinh giản biên chế, đầu năm 2018, tôi được chuyển về phường công tác. Ở vị trí công tác mới, tôi cố gắng học hỏi để bắt nhịp công việc, từ đó luôn giải quyết kịp thời thủ tục hành chính và chi trả đúng, đủ chế độ cho các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội…”.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp tinh giản biên chế. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục giúp CB, CC, VC hiểu rõ chủ trương, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức bình xét dân chủ, lựa chọn đúng đối tượng tinh giản. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí kiêm nhiệm người đứng đầu theo mô hình mới. Cụ thể, đã bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị ở tất cả 9 quận, huyện; đã thí điểm Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cờ Đỏ; thí điểm Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND 5 xã, phường, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cư, quận Ninh Kiều, bộc bạch: “Trước đây tôi làm Bí thư Đảng ủy phường. Từ tháng 8/2018, tôi được phân công đảm nhiệm luôn chức vụ  Chủ tịch UBND phường nên khối lượng công việc tăng gấp đôi. Để đảm nhận tốt 2 “vai”, tôi phát huy sức mạnh của tập thể, biết thể hiện vai trò Bí thư và Chủ tịch đúng lúc, đúng chỗ và đặc biệt phải giao việc cho cấp dưới…”.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của BTV Thành ủy, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần NQTW6 (khóa XII) đạt được những kết quả bước đầu. Điển hình như sắp xếp, kiện toàn giảm được 35 đơn vị sự nghiệp công lập, 11 phòng chuyên môn thuộc các cơ quan hành chính cấp thành phố; chuyển 10 đơn vị sự nghiệp công lập sang loại hình đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên; sắp xếp, sáp nhập 138 tổ chức phối hợp liên ngành còn 64 tổ chức; sắp xếp giảm được 18 đầu mối bên trong thuộc các cơ quan khối Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, với 36 trưởng phòng và tương đương; sáp nhập, giải thể đã giảm được 2 đầu mối trực thuộc Thành ủy.

Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, khẳng định: “Nhờ thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ, đến nay, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị thành phố từng bước được đổi mới, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành phố đã tinh giản và cắt giảm được 2.784 biên chế, đạt 92,65% kế hoạch giai đoạn 2015-2021”. Theo các đề án BTV Thành ủy đã phê duyệt và cho ý kiến, từ nay đến năm 2020, thành phố phải tiếp tục giảm 42 đầu mối bên trong thuộc cơ quan hành chính cấp thành phố, 100 đơn vị sự nghiệp, 22 trạm và liên trạm, 62 điểm trường; chuyển 17 đơn vị từ loại hình đơn vị sự nghiệp do Nhà nước bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên sang loại hình đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên; tiến hành cổ phần hóa và xã hội hóa 8 đơn vị. Tiếp tục thực hiện thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ ở 8/9 quận, huyện còn lại; thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã, Trưởng ban Tổ chức cấp ủy kiêm Trưởng Phòng Nội vụ cấp huyện tại một số địa phương. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể để đến năm 2021 thành phố tinh giản và cắt giảm từ 10% trở lên so với biên chế năm 2015…

“Đây là những công việc khó khăn nên mỗi cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có kế hoạch chặt chẽ, có lộ trình cụ thể, thận trọng, phát huy dân chủ của tập thể để thực hiện đạt kết quả cao” – đồng chí Mai Thanh Dân nói.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

55