Ô Môn: 65 học viên tham gia Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II/2019
17:03 - 06/06/2019

(TGCT) Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ô Môn vừa tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II/2019. Đến dự lễ khai giảng lớp học có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy cùng với Ban Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và 65 học viên là các anh, chị đoàn viên ưu tú và cán bộ nòng cốt trong quy hoạch kết nạp đảng viên của quận.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II/2019

Chương trình này sẽ giúp cho những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu được khái lược về Đảng Cộng sản Việt Nam, những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nắm được nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình học tập lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng gồm 5 bài, ngoài ra Trung tâm còn kết hợp báo cáo thêm các chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh; vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc; giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới; hội nhập quốc tế; tình hình thời sự, những chủ trương và chính sách mới của Đảng.

Thời gian chung của khóa học là 12 ngày, theo kế hoạch lớp học sẽ bế giảng vào ngày 18/6/2019.

Tin, ảnh: Hoàng Tưởng

96