Ô Môn: Bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị năm 2017
10:29 - 16/11/2017

(TGCT) Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ô Môn vừa phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức lễ bế giảng cấp bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị năm 2017.

 

Đồng chí Trần Văn Gon, Quận ủy viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ô Môn
phát bằng tốt nghiệp cho học viên.

Lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị năm 2017 khai giảng vào ngày 24/8/2017 với 53 học viên. Trong thời gian gần 02 tháng học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời, giúp các học viên hiểu và nắm được những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; từ đó, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Trần Văn Gon, Quận ủy viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ô Môn biểu dương và chúc mừng các học viên đã hoàn thành tốt chương trình trong khóa học. Hầu hết các học viên đều là cán bộ, công chức, viên chức, tuy vừa tham gia học tập, vừa đảm nhận công việc của cơ quan đơn vị, song với sự cố gắng nỗ lực, các học viên đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chương trình của khóa học. Đồng chí mong rằng thời gian tới, trên cơ sở những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị được trang bị, các học viên cần vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tiếp tục rèn luyện, học tập, nâng cao nhận thức để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kết thúc khóa học, 53 học viên đều đạt yêu cầu và được cấp bằng tốt nghiệp với kết quả xếp loại giỏi 20 học viên đạt 38%, khá 27 học viên đạt 51% và trung bình 06 học viên đạt 11%.

   Tin, ảnh: Huỳnh Hoàng Tưởng

84