Ô Môn: Tổ chức cho học viên bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng học tập thực tế
22:53 - 04/10/2018

(TGCT) Ngày 03/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ô Môn tổ chức cho 45 học viên Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III/2018 đến viếng đền thờ đồng chí Châu Văn Liêm tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai.

Tại đây, các học viên đã thắp hương kính viếng đồng chí Châu Văn Liêm. Đồng thời, nghe thuyết minh về thân thế, sự nghiệp cách mạng, những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Châu Văn Liêm trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Bên cạnh đó học viên còn tham quan học tập tại phòng trưng bày hình ảnh, hiện vật về đồng chí Châu Văn Liêm.

Qua chuyến đi thực tế giúp học viên hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Châu Văn Liêm; cũng sự anh dũng của những người chiến sĩ cách mạng đấu tranh vì độc lập tự do cho dân tộc. Từ đó nâng cao lòng tự hào dân tộc và phấn đấu góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Các học viên phấn khởi khi được đi thực tế và xem đây là một hoạt động bổ ích, thiết thực.

  Huỳnh Hoàng Tưởng

78