Phát huy dân chủ trong sản xuất kinh doanh
00:06 - 11/09/2018

Các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố quan tâm thực hiện chủ trương mở rộng dân chủ, dân chủ trực tiếp đã tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, doanh nghiệp (DN), địa phương ngày càng phát triển. Nhằm đánh giá việc thực hiện chủ trương này, mới đây, Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC trong DN theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP (NĐ60) của Chính phủ ở một số DN trên địa bàn. Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận những việc làm được, đồng thời góp ý nhiều vấn đề để các DN thực hiện tốt hơn QCDC trong thời gian tới…

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị. 

Đoàn kiểm tra đánh giá các DN triển khai thực hiện NĐ60 khá hiệu quả. Theo đó, các DN có nhiều hình thức công khai cho người lao động (NLĐ) nắm được quyền lợi và nhiệm vụ của mình. Điển hình như lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 xây dựng quy chế đối thoại định kỳ, quy chế tổ chức hội nghị NLĐ, thỏa ước lao động tập thể; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, tổ chức đối thoại định kỳ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải đáp kịp thời những thắc mắc của NLĐ… Công ty TNHH Thủy sản Đông Hà quan tâm tổ chức hội nghị NLĐ; tổ chức họp ban lãnh đạo công ty cùng ban điều hành hằng tháng để giải quyết khó khăn của các bộ phận và đề ra phương hướng hoạt động tháng tới...

Nhờ đó, các DN phát huy quyền và trách nhiệm của NLĐ tham gia xây dựng DN. Ông Ngô Tấn Ngọc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thủy sản Đông Hải, cho biết: “Lãnh đạo công ty xem công nhân là động lực thúc đẩy sự phát triển của đơn vị. Chúng tôi quan tâm giải quyết các yêu cầu chính đáng của NLĐ nên thời gian qua công ty không xảy ra trường hợp khiếu nại”. Còn theo ông Nguyễn Văn Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, được tham gia bàn bạc, thực hiện các quyền giám sát, kiểm tra, góp ý với lãnh đạo nên cán bộ, công nhân viên, NLĐ trong công ty rất phấn khởi. Nhờ phát huy tốt quyền làm chủ của cán bộ, công nhân viên, NLĐ, nhiều năm qua, công ty thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh...

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận, lãnh đạo các DN đã chủ động điều hành DN thông qua các quy chế, quy định đã ban hành nhằm giải quyết những vướng mắc trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Chế độ tiền lương, thưởng, phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được các DN quan tâm thực hiện kịp thời. Nhờ đó, NLĐ phấn đấu tăng năng suất, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời, hệ thống công đoàn đã tham mưu với lãnh đạo đơn vị xây dựng dự thảo các nội quy, quy chế liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, nhằm tạo điều kiện để NLĐ thực hiện quyền làm chủ của mình tham gia quản lý DN, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh…

Mặc dù vậy, qua kiểm tra, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố cũng nhận thấy việc thực hiện QCDC ở các DN được kiểm tra còn những khó khăn nhất định. Trong đó, do tính chất đặc thù của loại hình sản xuất phải làm việc theo ca, trình độ nhận thức của NLĐ không đồng đều nên việc tập trung triển khai QCDC đến NLĐ chưa đạt kết quả như mong muốn. Việc tổ chức hội nghị NLĐ chưa phát huy được vai trò của NLĐ trong tham gia đóng góp ý kiến; chưa thực hiện tốt công tác phối hợp với công đoàn cấp trên…

Đồng chí Nguyễn Thành Đông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn Kiểm tra việc thực hiện NĐ60 của Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện QCDC thành phố, đề nghị lãnh đạo các công ty quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên, NLĐ về tầm quan trọng của việc thực hiện QCDC, tạo sự đoàn kết, thúc đẩy đơn vị phát triển. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các công ty thường xuyên rà soát, cập nhật để bổ sung vào các quy chế, nội quy, thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp với tình hình công ty; phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong thực hiện NĐ60; quan tâm giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của NLĐ; phát động các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các đợt thi đua tạo khí thế trong cán bộ, công nhân viên, NLĐ. Đồng thời, tạo mối quan hệ gắn bó với địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước để được hướng dẫn thực hiện QCDC tốt hơn, kịp thời hỗ trợ giải quyết khi gặp khó khăn… 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY
Nguồn: http://baocantho.com.vn

136