Phong Điền, Bình Thủy họp mặt kỷ niệm nhân ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng
23:04 - 05/08/2018

(TGCT) Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2018), Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền tổ chức họp mặt cán bộ ngành tuyên giáo. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền; Phạm Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện ủy đã nghỉ hưu…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng (bìa trái), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền  trao quà lưu niệm cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Huyện ủy Phong Điền qua các thời kỳ. Ảnh: Nhựt Tân.

Đồng chí Lê Văn Thanh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu ôn lại truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, dù tên gọi, cơ cấu, tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có nhiều thay đổi nhưng chức năng của ngành Tuyên giáo luôn thống nhất và xuyên suốt. Đó là tham mưu cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục. Đồng chí Lê Văn Thanh yêu cầu, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của huyện và cơ sở không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước yêu cầu và nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền đề nghị những người làm công tác Tuyên giáo, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng cần thể hiện rõ bản lĩnh chính trị kiên trung, vững vàng, nắm vững đường lối chính sách của Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; gắn liền công tác tổ chức, công tác dân vận với phong trào hành động của nhân dân; phát huy tốt năng lực của mình và trách nhiệm của Đảng giao để làm tròn nhiệm vụ công tác Tuyên giáo; bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong nhân dân.

Nhân dịp họp mặt, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trao quà lưu niệm cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Huyện ủy qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, nhằm khắc ghi những đóng góp to lớn của các đồng chí trong thời gian qua, đã góp phần xây dựng  và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng, đồng thời góp phần xây dựng đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh.

* Tại buổi họp mặt Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy cũng đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo. Trong suốt các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn coi trong công tác tuyên giáo trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng; xác định đây là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội. Qua 88 năm hình thành và phát triển, dù tên gọi, cơ cấu, tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có nhiều thay đổi nhưng chức năng của ngành tuyên giáo luôn thống nhất và xuyên suốt. Đó là tham mưu cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục. Đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại buổi họp mặt, các cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ tin tưởng rằng toàn thể đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo sẽ nỗ lực thực hiện lời dạy của Bác “Nâng cao trình độ lý luận, gắn liền công tác lý luận với thực tiễn cách mạng; đi sát thực tế, liên hệ mật thiết với quần chúng”…

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy tiếp tục nỗ lực, làm tốt công tác tham mưu cho Quận ủy đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng của Đảng; tham mưu Quận ủy các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tham mưu Quận ủy chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu Quận ủy đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng thông tin thời sự và triển khai học tập nghị quyết của Đảng; chủ động định hướng tư tưởng, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, đồng thời tham mưu Quận ủy chỉ đạo xử lý tốt những dư luận xã hội bức xúc trong nhân dân...

Mỹ Ái - Nguyễn Tín

94