Phong Điền năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
14:48 - 11/12/2020

(TGCT) Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Phong Điền đã tập trung lãnh đạo các ngành, các cấp kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công cán bộ theo quy hoạch, nhanh chóng triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đến cuối tháng 11, huyện Phong Điền đã hoàn thành tất cả chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên thực hiện dặm vá mặt đường giao thông nông thôn
tại ấp Mỹ Long, xã Mỹ Khánh, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trong 14 chỉ tiêu, Huyện ủy Phong Điền đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện 8 chỉ tiêu vượt và 6 chỉ tiêu đạt. Nổi bật là sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đều vượt chỉ tiêu đề ra; thu ngân sách đạt hơn 105% so với dự toán; kết nạp đảng viên đạt hơn 112% kế hoach.

Theo đồng chí Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền cho biết, để có được kết quả đó, Huyện ủy luôn coi trọng công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Thành ủy và Huyện ủy, sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên; trong lãnh đạo có sơ kết, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo uốn nắn kịp thời những việc làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao.

Huyện ủy đã ban hành 4 chỉ thị, 2 nghị quyết và trên 40 chương trình, kế hoạch tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Thành ủy, UBND thành phố vừa chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm từng thời gian cụ thể, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện của các ngành, các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Trường Long cho biết: Năm 2020, Trường Long hoàn thành 15/15 chỉ tiêu, do chúng tôi có đề ra Chương trình thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy sát với tình hình thực tế của xã. Đặc biệt là, chú trọng công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế hợp tác, như Hợp tác xã Chanh không hạt, Hợp tác xã Vú sữa…

Thực hiện Chủ đề năm 2020: “Tập trung chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; huy động mọi nguồn lực nâng chất tiêu chí nông thôn mới; từng bước xây dựng huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái”, Huyện ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội của 39 tổ chức cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII; huy động các nguồn lực trị giá 7 tỷ 900 triệu đồng, trên 6.200 ngày công lao động để nâng chất các tiêu chí nông thôn mới.

Ông Hà Hữu Phước ở ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, phấn khởi cho biết: Quê tôi bây giờ đổi mới lắm rồi, đường đi thông thoáng, nhà cửa khang trang. Có được như vậy là nhờ Nhà nước qua tâm, người dân chúng tôi cùng chung sức chăm lo.

Để nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, Phong Điền còn lòng ghép thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sản phẩm sạch, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.

Chúng tôi đến tham quan khu vườn của ông Nguyễn Ngọc Đa, xã viên Hợp tác xã Vú sữa xã Trường Long đang vào vụ thu hoạch. Ông Đa, chia sẻ: Thời tiết năm nay không thuận lợi, nhưng nhờ áp dụng kỹ thuật sản xuất sạch, nên năng suất và giá cả tốt hơn.

Phong Điền luôn chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đã xây dựng tặng 91 căn nhà đại đoàn kết, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,78% năm 2019 xuống hiện còn 0,24%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,17%.

Nhiệm kỳ mới với nhiều cơ hội mới nhưng không ít khó khăn, thách thức, từ sự chủ động, đoàn kết, nhất trí và kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ vừa qua, Phong Điền đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới, xây dựng huyện từng bước phát triển bền vững. 

Lê Thanh

 

48