Phong Điền ra mắt mô hình “Hộ gia đình sử dụng điện an toàn” và nhân rộng 3 mô hình “Kiểm tra hộ gia đình an toàn phòng cháy chữa cháy 12/1”
12:16 - 12/09/2017

(TGCT) Phòng Cảnh sát phòng cháy và Chữa cháy số 5, huyện Phong Điền vừa phối hợp tổ chức ra mắt mô hình “Hộ gia đình sử dụng điện an toàn” và nhân rộng 3 mô hình “Kiểm tra hộ gia đình an toàn phòng cháy chữa cháy 12/1” tại thị trấn Phong Điền.

Mô hình “Hộ gia đình sử dụng điện an toàn” được thành lập tại ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền với sự tham gia 24 gia đình. Tham gia mô hình, các thành viên thực hiện việc đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng điện, trang bị, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, dụng cụ phòng cháy và chữa cháy… Cụ thể như: tổ chức kiểm tra định kỳ toàn bộ hệ thống điện tại từng hộ thành viên và trang bị, bảo dưỡng lại toàn bộ các đường dây điện, thiết bị điện đã không đảm bảo an toàn; lắp đặt aptomat hoặc cầu giao điện tổng cho đường dây điện chính trong nhà và cho từng đường dây điện phụ, từng gian phòng và từng thiết bị điện có công suất lớn; trang bị bình chữa cháy xách tay, bút kiểm tra điện, nội quy sử dụng điện an toàn về phòng cháy chữa cháy…

Các hộ dân được cấp bình chữa cháy để nhân rộng mô hình
“Kiểm tra hộ gia đình an toàn phòng cháy chữa cháy 12/1”

        Dịp này, Phòng Cảnh sát phòng cháy và Chữa cháy số 5, huyện Phong Điền còn phối hợp nhân rộng 3 mô hình “Kiểm tra hộ gia đình an toàn phòng cháy chữa cháy 12/1” tại Tổ 1, Tổ 2 và Tổ 3 thuộc ấp Thị Tứ với 36 hộ gia đình tham gia. Việc nhân rộng mô hình góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy, làm giảm nguy cơ về cháy nổ và kịp thời cứu chữa khi có cháy nổ xảy ra…

Tin, ảnh: Hồ Thức, Nhựt Tân
Đài Truyền thanh Phong Điền

59