Phong Điền tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên năm 2019
17:42 - 09/04/2019

(TGCT) Ngày 09/4/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên năm 2019. Tham dự có các đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền.

Lớp bồi dưỡng chuyên đề công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên năm 2019.

Trong thời gian 04 ngày, 70 học viên là các đồng chí phụ trách tuyên giáo các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Phong Điền; báo cáo viên, tuyên truyền viên các xã, thị trấn và các đồng chí Bí thư chi bộ ấp được nghiên cứu các chuyên đề về công tác tuyên truyền; tuyên truyền miệng trong hoạt động tuyên truyền; xây dựng và tổ chức hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nội dung, phương pháp chuẩn bị một buổi tuyên truyền miệng và phương pháp thực hiện một buổi tuyên truyền miệng. 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng Nhân dân.

Tin, ảnh: Bích Thủy – Xuân Vinh

45