Quận Thốt Nốt: Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ dân số trên địa bàn được cấp nước sạch đạt 90%
10:11 - 14/09/2017

(TGCT) Ngày 01/9/2017, Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 08/8/2017 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Theo đó, mục tiêu của Quận Thốt Nốt từ nay đến năm 2020 là tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện đại, đồng bộ, bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng nhu cầu hội nhập thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, thông suốt từ trung tâm quận đến các phường, địa phương lân cận, chủ động phối hợp đẩy nhanh triển khai thực hiện và hoàn thành các chương trình, dự án giao thông của thành phố và Trung ương đầu tư trên địa bàn quận. Nâng cấp, duy tu nạo vét, quản lý, khai thác hiệu quả các tuyến đường thủy nội địa do quận quản lý. Thực hiện tốt quy hoạch bến, bãi đỗ xe trên địa bàn, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh vận tải công cộng, kêu gọi đầu tư hệ thống phương tiện và dịch vụ đáp ứng yêu cầu đi lại của người dân.

Nâng cấp hạ tầng cung cấp điện, bảo đảm đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ dân được cung cấp điện sinh hoạt đạt 99,9%. Nâng cấp mở rộng công suất hệ thống cấp nước, hoàn chỉnh hệ thống phân phối nước sạch, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ dân số trên địa bàn quận được cấp nước sạch đạt 90%, trong đó đô thị đạt 95%; thu gom nước thải sinh hoạt đạt 65%, trong đó tại trung tâm quận và các khu dân cư đạt 100%; thu gom và xử lý chất thải rắn y tế, công nghiệp nguy hại đạt 100%.

Đầu tư hạ tầng bưu chính, viễn thông hiện đại, cung cấp dịch vụ chất lượng cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; tập trung đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, thương mại điện tử, khuyến khích, tạo điều kiện thuậ lợi cho doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tấn Minh

78