Quận ủy Cái Răng: Luân chuyển, điều động, phân công và chuẩn y 4 cán bộ
17:11 - 02/02/2017

Ngày 26-12-2016, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Cái Răng tổ chức trao quyết định về việc luân chuyển, điều động, phân công và chuẩn y 4 cán bộ.

Theo đó, BTV Quận ủy quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thị Trúc Linh, Bí thư Đảng ủy phường Lê Bình, nay thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Lê Bình để chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND quận, giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng, nhiệm kỳ 2016-2021; quyết định luân chuyển đồng chí Nguyễn Thái Bảo, Quận ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế quận Cái Răng, nay thôi giữ chức Trưởng Phòng Kinh tế quận để chuyển công tác về Đảng ủy phường Lê Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, BTV và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Lê Bình, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định đồng chí Trần Văn Thậm, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Ba Láng, nay thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ba Láng để điều động về Chi bộ Phòng Kinh tế quận, giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng thời giao UBND quận bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng Kinh tế quận. BTV Quận ủy Cái Răng quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung chức danh Bí thư Đảng ủy phường Ba Láng, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Trần Tuấn Trình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ba Láng.

ANH DŨNG
Nguồn: BCT

137