Quyết định số 09/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam
09:17 - 08/03/2018

Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Quyết định số 09/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam".

 

Nguyễn Thành(tổng hợp)

95