Thơ: Tuyên huấn
23:23 - 30/07/2020

Ai đó nói: Làm nghề tuyên huấn,/

Cực lắm trời! Một nắng hai sương!/

Nhưng tôi nói: Làm nghề tuyên huấn,/

Cũng vinh quang trên khắp nẻo đường…

Những chuyên môn cùng nhau tổng kết,

Cán bộ mình điểm lại mà xem!

Đủ bốn mặt kể ra mới hết,

Chia sẻ cùng đồng đội, anh em!

                    *

Mặt thứ nhất là khâu giáo dục

Nhớ kiên trì, thuyết phục, động viên

Tư tưởng cần khơi trong, gạn đục

Cho tâm hồn thanh thản, bình yên

 

Rồi học tập tiếp thu truyền thống,

Đảng dẫn đường, đất nước, quê hương

Nhưng cũng phải tăng cường phòng chống

Quan điểm nào đi ngược chủ trương

                  *

Mặt thứ hai là khâu bề nổi

Nội dung này vất vả siết bao

Ai đã qua, chắc không cần hỏi

Những lặng thầm…, đi trước…, về sau…

 

 Đầy đủ nhé: Băng, cờ, khẩu hiệu,

Cùng hạt nhân “văn nghệ, văn gừng”

Đèn, kèn, trống… cần là hiệu triệu!

Cho phong trào rầm rộ ba quân!

                        *

Thứ ba đó - thi đua, khen thưởng

Nhớ đúng người, đúng việc, công tâm

Thành tích thật, chứ không ảo tưởng

Tránh “điển hình” mờ - tỏ, xa xăm

 

Khen niên hạn, hàng năm, tích lũy

Thật chu toàn củng cố hồ sơ

Rà cho chặt, kiểm tra cho kỹ

Tránh sót người, sót việc, “ầu ơ”…

                      *

Thứ tư là Không Năm chỉ thị

Để hàng ngày đơn vị dõi theo

Sát nhiệm vụ bản thân đăng ký

Gương Bác Hồ - học tập, làm theo

 

“Lời Bác dạy ngày này năm ấy”

Phải nằm lòng, vận dụng cho thông

 Tư tưởng lớn, cán - binh đều thấy

Nguyện hiệp đồng, đoàn kết, lập công!...

                      *

Ai có hỏi: Làm nghề tuyên huấn?...

Tôi trả lời: May mắn làm sao!...

Được từng ngày nói ngay, viết chuẩn

Luyện chuyên ngành từng bước nâng cao

 

Rồi cùng nhau tiến theo cờ Đảng

Dưới Quân kỳ tiếp bước cha anh,

Người cán bộ áo xanh cộng sản

Môi mĩm cười, mắt sáng long lanh.

                                             Trung tá Trần Mạnh Linh

                                      Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 932

30