Tuổi trẻ Đoàn khối cơ quan Dân Chính đảng TP Cần Thơ học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị
09:11 - 22/10/2020

(TGCT) Ngày 16/10, Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Văn Kiệt - Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Phó Chủ tịch Hội Khoa học, Xã hội và Nhân văn TP Cần Thơ giới thiệu Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị tại hội nghị. Ảnh: Thùy Trang.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, báo cáo viên các Khối và đại diện 62 tổ chức cơ sở Đoàn thuộc Đoàn khối.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và được tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới.

Hội nghị được tổ chức với mục đích tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong Khối được tiếp cận với nội dung và ý nghĩa của các Nghị quyết quan trọng của TP Cần Thơ và Đảng ủy Khối. Bên cạnh đó, cũng thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đồng chí Phan Anh Trang - Phó Bí thư Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ, thông qua các Nghị quyết được học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên ở các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Khối về ý nghĩa và tầm quan trọng của các Nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Qua đó, thể hiện quyết tâm chính trị trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo các Nghị quyết đã đề ra. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng cơ quan, đơn vị.

Song song đó, qua việc tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức rèn luyện và kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, đồng chí Phan Anh Trang đề nghị các cán bộ Đoàn nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các Nghị quyết và có kế hoạch triển khai lại cho 100% đoàn viên thanh niên tại đơn vị nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát hiện và có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu, quan điểm sai trái thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Kim Xuyến

145