Tập trung lãnh đạo để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ninh Kiều
10:09 - 26/05/2019

Ngày 22-5-2019, Đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn, đến làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 5 tháng đầu năm 2019 và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị BTV Quận ủy Ninh Kiều tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ; chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp quận nhiệm kỳ 2020-2025 đúng quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội...

Trong 5 tháng đầu năm 2019, BTV Quận ủy Ninh Kiều tập trung chỉ đạo các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị như: tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời triển khai, tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết của Trung ương, thành phố, quận; kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt bầu trưởng khu vực nhiệm kỳ 2019-2024; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Quận ủy lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện 17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra cơ bản hoàn thành đảm bảo tiến độ và chất lượng...

Tin, ảnh: Nguyễn Huy

107